Schenken & nalaten

Speciaal schenken

Weet je dat je kunt bijdragen aan het Toon Hermans Huis Amersfoort door speciaal te schenken?

Je kunt jouw gift in veel gevallen als aftrekpost voor de inkomstenbelasting opvoeren. Dit geldt als het totaal van jouw giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), zoals ons centrum voor leven met en na kanker, in één kalenderjaar tussen de 1% en 10% van jouw inkomen ligt.

Het fiscale voordeel is afhankelijk van je inkomen en kan oplopen tot wel 52% van jouw gift!

ANBI-Logo

Periodieke gift schenken

Wil je het Toon Hermans Huis Amersfoort periodiek steunen met een gift? Een periodieke gift is fiscaal aantrekkelijker dan een eenmalige gift.

Een jaarlijkse bijdrage is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting zonder dat je rekening hoeft te houden met een minimum of een maximum van het te geven bedrag.

Over verkregen giften is het Toon Hermans Huis Amersfoort geen schenkbelasting verschuldigd, dat scheelt weer!

Erfstelling

Bij een erfstelling benoem je het goede doel in je testament tot mede-erfgenaam en laat je, in dit geval het Toon Hermans Huis Amersfoort, voor een door jou bepaald aandeel of percentage meedelen in jouw nalatenschap.

Na aftrek van de kosten deelt ons centrum voor leven met en na kanker met het door jou vastgestelde aandeel mee in de verdeling van de nalatenschap. Over de verkrijging van het erfdeel is het Toon Hermans Huis Amersfoort geen erfbelasting verschuldigd.

Legaat

Een legaat is een bepaling in jouw testament waarmee je een bedrag nalaar aan een persoon of instelling, zoals het Toon Hermans Huis Amersfoort. Je omschrijft zelf welk bedrag of welk goed je wenst na te laten.

Het Toon Hermans Huis Amersfoort kan uitsluitend recht doen gelden op het vaste bedrag of de bepaalde goederen of waardepapieren die je via jouw testament aan onze ANBI stichting hebt toegewezen.

Ook over deze verkrijging is het Toon Hermans Huis Amersfoort geen erfbelasting verschuldigd.

Wilt u meer informatie over schenken en nalaten aan het Toon Hermans Huis Amersfoort?
Lees hier de voorwaarden op de website van de Belastingdienst

Vragen? Neem gerust contact met ons op. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Ik wil het Toon Hermans Huis steunen!