Bestuur Toon Hermans Huis Amersfoort

Gonda Peters-MeijersVOORZITTER - "KANKER IS MEER DAN ALLEEN MAAR EEN MEDISCH TRAJECT, EN DAARVOOR WIL IK GRAAG AANDACHT EN ERKENNING."

――――――

Maurits MaresBESTUURSLID ZORG: "VOOR DE MENSEN DIE LEVEN MET KANKER KUNNEN WE MISSCHIEN NIET ELKE DAG GOED MAKEN, MAAR HOPELIJK WEL IETS GOEDS IN HUN DAG BRENGEN"

――――――

Monica BronsgeestBESTUURSLID - "ALS ERVARINGSDESKUNDIGE WEET IK HOE STEUNEND EN BELANGRIJK EEN LUISTEREND OOR KAN ZIJN. DAT IS WAAROM IK MIJ WIL INZETTEN VOOR HET TOON HERMANS HUIS AMERSFOORT. WIJ ZIJN ER VOOR JOU EN JE NAASTEN".

――――――

Nelleke SpoelstraBESTUURSLID: "IK VIND HET BELANGRIJK DAT KANKERPATIËNTEN NA HUN BEHANDELING NIET TUSSEN WAL EN SCHIP VALLEN, MAAR DAT ZIJ IN HET TOON HERMANS HUIS TERECHT KUNNEN MET HUN VRAGEN, ONZEKERHEDEN EN GEVOELENS. DAT GELDT OOK VOOR HUN MANTELZORGERS EN KINDEREN."

――――――

Nina SchallenbergBESTUURSLID: "IK WEET UIT ERVARING HOE TROOSTEND HET IS ALS JE EEN GROOT VERDRIET KAN DELEN. IK LEVER GRAAG EEN BIJDRAGE OM DAT VOOR ANDEREN OOK MOGELIJK TE MAKEN".

――――――

Het Comité van Aanbeveling van het Toon Hermans Huis Amersfoort bestaat uit:

  • Drs. L.M.M. Bolsius, Burgemeester van Amersfoort
  • Prof.drs. A.L.L.M. Asselbergs, voormalig directeur Rijksdienst voor de monumentenzorg
  • Harun Keskin, raadslid PvdA in Amersfoort

Maarten Nuyten

Algemeen coördinator
“Bijzonder waardevol om bij te kunnen dragen aan deze organisatie.”