Bestuur Toon Hermans Huis Amersfoort

Carolien van der MoolenBESTUURSLID

――――――

Gonda Peters-MeijersVOORZITTER - "KANKER IS MEER DAN ALLEEN MAAR EEN MEDISCH TRAJECT, EN DAARVOOR WIL IK GRAAG AANDACHT EN ERKENNING."

――――――

Monica BronsgeestBESTUURSLID - "ALS ERVARINGSDESKUNDIGE WEET IK HOE STEUNEND EN BELANGRIJK EEN LUISTEREND OOR KAN ZIJN. DAT IS WAAROM IK MIJ WIL INZETTEN VOOR HET TOON HERMANS HUIS AMERSFOORT. WIJ ZIJN ER VOOR JOU EN JE NAASTEN".

――――――

Nelleke SpoelstraBESTUURSLID: "IK VIND HET BELANGRIJK DAT KANKERPATIËNTEN NA HUN BEHANDELING NIET TUSSEN WAL EN SCHIP VALLEN, MAAR DAT ZIJ IN HET TOON HERMANS HUIS TERECHT KUNNEN MET HUN VRAGEN, ONZEKERHEDEN EN GEVOELENS. DAT GELDT OOK VOOR HUN MANTELZORGERS EN KINDEREN."

――――――

Het Comité van Aanbeveling van het Toon Hermans Huis Amersfoort bestaat uit:

  • Drs. L.M.M. Bolsius, Burgemeester van Amersfoort
  • Prof. drs. A.L.L.M. Asselbergs, voormalig directeur Rijksdienst voor de monumentenzorg
  • Harun Keskin, voormalig raadslid PvdA in Amersfoort
  • Dr. G.J.M. Herder, longarts/oncoloog in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort
  • Ir. Wouter Verduyn, programmamanager energietransitie, oud manager bedrijfsvoering in diverse ziekenhuizen

 

Lies Gaaikema

Algemeen coördinator
“.”