Zingen voor je leven

Zingen voor je LevenIedere 2 weken repeteert het koor ‘Zingen voor je leven’ in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, Amersfoort.

Door samen te zingen hoef je even niet aan gevoelens van paniek, angst, boosheid of rouw te denken. De aandacht gaat twee uur lang uit naar samen zingen. De koorleden hebben allemaal, direct of indirect, met kanker te maken. Het plezier en de saamhorigheid versterken elkaar. Zingen in een koor heeft een gunstige invloed op je humeur en stressniveau en biedt ontspanning.

Zingen geeft niet àlleen ontspanning en plezier …

Zingen geeft ruimte om je emoties een plaats te geven en te verwerken. In een ontspannen sfeer proberen wij uit hoe de stemmen het best samen klinken. Daarna zingen we verschillende liederen uit allerlei culturen, onder leiding van dirigent Harry de Beer.

Zingen voor je leven Amersfoort bestaat sinds 2003 en is speciaal bedoeld voor mensen die direct of indirect met kanker zijn geconfronteerd. Zangervaring is niet nodig. In de liederen wordt klank gegeven aan angst en hoop, verdriet en een lach, wanhoop en moed, eenzaamheid en verbondenheid, bedreiging en schoonheid van het leven. De koorleden hebben zelf een stem in de keuze van het repertoire. De sfeer is ontspannen en de prestaties zijn ondergeschikt aan het plezier.

Zingen voor je leven is het landelijke korennetwerk van Kanker in Beeld.

Wanneer kun je meezingen?

Vanaf 8 september om de week op vrijdagochtend van 9:45 -12:30 uur, check de agenda voor de eerstvolgende keer!

Klik hier voor meer informatie over Zingen voor je Leven Amersfoort.

Wil je een keer meezingen?
Stuur een e-mail naar: secretaris@zingenvoorjeleven-amersfoort.nl

Details

Wanneer:

elke 2 weken op vrijdag tot en met 16 december 2023

Start datum:

8 september 2023

Eind datum:

16 december 2023

Start tijd:

09:45

Eind tijd:

12:30

Begeleid door:

Dirigent Harry de Beer

Eigen bijdrage:

€ 150,- per jaar

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, Amersfoort

Aanmelden kan via: secretaris@zingenvoorjeleven-amersfoort.nl