Vrijwilliger oncologische zorg Meander Medisch Centrum – Toon Hermans Huis Amersfoort

Tijden in overleg

Vrijwilligersprofiel Oncologische zorg

Het Meander Medische Centrum & het Toon Hermans Huis Amersfoort zijn in gezamenlijkheid op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de oncologische zorg.

Als u/jij zich herkent in onderstaand profiel gaan we graag met u/jou in gesprek welke plek het beste zou passen. Vanzelfsprekend is een combinatie van werkplekken ook mogelijk.

Een groot deel van de poliklinische oncologische zorg is in het Meander gecentreerd in een centrum voor oncologische zorg dat half september 2021 geopend is.

In het centrum is de mammadiagnostiek samengebracht met de poliklinische zorg van de mammachirurgie en mamma oncologie.

Daarnaast komt alle poliklinische zorg en wetenschappelijk onderzoek vanuit de poli’s oncologie/hematologie in dit centrum waardoor een groot deel van onze oncologische zorg geconcentreerd en in een healing environment kan worden aangeboden.

Tenslotte biedt het centrum ruimte voor de ondersteuningsconsulenten die patiënten gidsen in het aanbod van ondersteunende zorg rondom kanker.

Het oncologisch centrum bestaat naast de spreek- onderzoekskamers uit diverse ruimte zoals wachtruimten, een huiskamer en een familiekamer.

Tevens is er met de oncologische afdelingen binnen de kliniek een nauwe samenwerking.

Het Toon Hermans Huis Amersfoort is een inloophuis voor alle mensen met kanker en hun naasten. De ‘zorg’ voor mensen met en na kanker kenmerkt zich door een luisterend oor en biedt ondersteuning. Het geheel is zeer laagdrempelig.

In het Toon Hermans Huis Amersfoort werken vrijwilligers die allen een training hebben gevolgd in het begeleiden en ondersteunen van mensen met kanker en hun naasten. De vrijwilligers worden gecoacht door een psycho-oncologisch therapeut.

Werktijden
 • Centrum voor oncologische zorg

Maandag t/m vrijdag 8.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30, 1 vrijwilliger per dagdeel

 • Het Toon Hermans huis is dagelijks geopend van 10 uur tot 14.00 voor inloop. Daarnaast wordt op afspraak gewerkt en zijn er diverse workshops.
Activiteiten vrijwilliger oncologische zorg voor zowel het oncologiecentrum als voor het Toon Hermans Huis
 • De patiënt verwelkomen.
 • Wegwijs maken op de afdeling.
 • Patiënt begeleiden naar onderzoek, gespreksruimte of behandeling.
 • Patiënten/familie koffie/thee aanbieden.
 • Wachtkamers, huiskamer en familiekamer op orde houden.
 • Een luisterend oor bieden en zorgen voor extra aandacht en ondersteuning aan mensen die een moeilijke tijd doormaken en flink wat vragen hebben.
Wat mag je van de afdelingen verwachten?
 • Als vrijwilliger maak je deel uit van het team.
 • Team en patiënten zijn op de hoogte van de aanwezigheid van vrijwilligers.
 • Prettige werksfeer
 • Passende opleiding voor de oncologische patiëntengroep
Wat wordt er van de vrijwilliger verwacht?
 • Affiniteit met oncologie; is bereid een instapcursus voor oncologische begeleiding te volgen.
 • Kan een ervaringsdeskundige zijn, vereist is dan dat de persoon de eigen situatie redelijk heeft verwerkt.
 • Spreekt en begrijpt de Nederlandse taal.
 • Is in staat tot intermenselijke contacten met de patiënt en heeft affiniteit met de belevingswereld van mensen die ziek zijn.
 • Privacy van de patiënten moet gewaarborgd zijn. Verkregen informatie mag niet worden gedeeld buiten de afdeling.
 • Eigen privacy is ook belangrijk. Geef nooit je adres, telefoonnummer en e-mailadres aan patiënten.
 • Kan betrokkenheid bij patiënten combineren met het vermogen tot afstand nemen.
 • Goed kunnen luisteren.
 • Bescheiden en respectvolle houding naar andere levenswijzen of gewoonten.
 • Houdt zich aan de gemaakte afspraken.
 • Geniet een goede gezondheid zowel fysiek als mentaal.
 • Heeft een verzorgd uiterlijk.
 • Is in staat de hygiënische voorschriften uit te voeren.
 • Flexibiliteit en goed kunnen samenwerken met beroepswerkers op de afdeling.
 • Bereidheid zelfstandig voorkomende werkzaamheden te verrichten.
 • Vrijwillig is niet vrijblijvend. Wij rekenen erop dat je er bent.
Voor verdere vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met