Vacature Bestuurslid

Het Toon Hermans Huis Amersfoort is een inloophuis voor mensen die met kanker geconfronteerd worden en hun naasten.

Vriend, vijand en losse betrokkene is het erover eens dat na de diagnose kanker het medische traject goed op gang komt, maar voor de niet-medische aspecten (rouwverwerking, veerkracht en conditie) is aanzienlijk minder aandacht. Zowel voor de patiënt zelf alsook voor zijn of haar omgeving. Het Toon Hermans Huis Amersfoort vult dat gat. Als aanvulling op de medische zorg worden patiënten en hun naasten begeleid met psycho-oncologische zorg, ontmoetingen met lotgenoten, een goed gesprek, kidsgroepen en met bijeenkomsten gericht op zingeving.  

De organisatie werkt met professionals en professioneel getrainde vrijwilligers die het huis een warm hart toedragen. Ze dragen zorg voor het goed functioneren van het huis. Ondanks dat het huis een vrijwilligersorganisatie is en grotendeels afhankelijk is van donaties, giften, schenkingen en sponsoring, wordt er kwalitatief hoogwaardig werk geleverd.

Het Toon Hermans Huis Amersfoort bestaat meer dan 15 jaar en wordt op dit moment omgevormd om de komende 15 jaar ook weer vele mensen te kunnen helpen.

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de bestuursleden is het Toon Hermans Huis Amersfoort op zoek naar een

Bestuurslid

Ons team is jong en zit vol energie en enthousiasme. Wil je daar graag deel van uitmaken en herken jij je in het profiel, dan kijken wij erna uit je te ontmoeten.

Algemene profiel kenmerken bestuursleden

  • Voelt zich verbonden met de organisatie;
  • Neemt actief deel aan het bestuur;
  • Kan een eigen mening vormen;
  • Bepaalt samen met de andere bestuursleden het beleid en draagt dit actief uit;
  • Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de organisatie;
  • Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
  • Assisteert binnen het bestuur en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid;
  • Ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissietaken;
  • Kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Gelet op de samenstelling van het bestuur gaat nadrukkelijk de aandacht uit naar kandidaten die een juridische achtergrond hebben en/of ervaring hebben in de gezondheidszorg.

De tijdsbesteding is wekelijks naar eigen inzicht. En het betreft een onbezoldigde functie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nelleke Spoelstra-Barkmeyer, bestuurslid Toon Hermans Huis Amersfoort, bereikbaar via: nelleke.spoelstra@thha.nl