‘Kanker in het gezin’ minisymposium in het Toon Hermans Huis Amersfoort (15 november)

Op donderdag 15 november organiseert het Toon Hermans Huis Amersfoort een minisymposium ‘Kanker in het gezin’. De eerste lezing begint om 19 uur en vanaf 18.30 bent u welkom.

Als iemand in een gezin of familie te maken krijgt met kanker, heeft dit grote gevolgen voor alle betrokkenen. Het leven wordt in de war gestuurd op vrijwel alle levensgebieden. Hoe ga je hier als gezin mee om? Welke moeilijkheden kom je tegen, wat helpt wel en wat helpt niet?  Op dit minisymposium gaan we in op deze vragen. De avond is bedoeld voor iedereen die op een of andere wijze betrokken is bij dit thema. Direct of indirect. Particulier en professioneel.

Kanker in het gezin
Arrien van Prooijen-de Jong, contextueel therapeut en oncologieverpleegkundige Care for Cancer, gaat in op de gevolgen van kanker in het gezin. Het centrale thema: hoe blijf je als gezin in een moeilijke periode verbonden met elkaar en hoe kun je voor elkaar van betekenis zijn?

Wat biedt het THHA?
Karen Rutgers- van Wijlen, coördinator zorg in het Toon Hermans Huis Amersfoort en psycho-oncologisch therapeut zal samen met vrijwilligers van het kids- en jongerenteam van het THHA toelichten wat zij te bieden hebben aan gezinnen die met kanker te maken hebben.

Opvoeden in tijden van stress, als een van de ouders kanker heeft
Dineke Verkaik, onderzoeker UU, orthopedagoog en psychotherapeut i.o. GGz centraal. Zij geeft informatie over wat helpt om te blijven opvoeden in tijden van onzekerheid en stress. Ouders van minderjarige kinderen vragen zich vaak af wat ze wel en niet met de kinderen kunnen of moeten bespreken na de diagnose kanker. Ook is er hier ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

21.45 uur: Afsluiting met gelegenheid om na te praten.

Adres: Regentesselaan 39, Amersfoort. Entree voor deelnemers: € 10 (gezinnen gratis) Graag gepast contant betalen, in het THHA kunt u niet pinnen.  Aanmelden via 033 4655227 of info@thha.nl . Er is plaats voor maximaal 75 deelnemers

Bekijk dit filmpje, klik op de foto:

Parkeermogelijkheden Toon Hermans Huis Amersfoort

De Regentesselaan ligt direct tegenover station Amersfoort. Gezien deze ligging en de geringe parkeermogelijkheden is komen met de fiets of openbaar vervoer het handigst.

Komt u wel met de auto? In de buurt van het Toon Hermans Huis is parkeren alleen toegestaan voor vergunninghouders. Wij hebben twee eigen parkeerplaatsen voor het huis. Bij meerdere bezoekers zijn deze plekken gereserveerd voor mensen die slecht ter been zijn.

Daarnaast mogen wij gebruik maken van de parkeerplaatsen van een buurorganisatie. Hieronder kunt u zien waar deze parkeerplaats is en hoe u vervolgens bij het Toon Hermans Huis komt. (1 minuut lopen)

Route: Wanneer u vanaf de Utrechtseweg de Berkenweg in rijdt ziet u aan het eind, in het verlengde van de weg het parkeerterrein.

 

 

Minisymposium ‘Kiezen en Delen’: vragen en dilemma’s rond het levenseinde (3 oktober)

Op dinsdag 3 oktober 2017 is er in het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA) een minisymposium getiteld ‘Kiezen en delen’. Het inloophuis THHA wil hiermee vragen en inzichten bespreekbaar maken rondom het levenseinde.

 

 

 

Er zijn drie sprekers:

Margriet Euwema, lid Raad van Bestuur en initiatiefnemer van Hospice Dôme in Amersfoort zal een presentatie verzorgen over keuzemogelijkheden van patiënten voor en gedurende hun verblijf in een hospice.

  • Wanneer en waarom kiezen mensen voor een hospice?
  • Hoe gaat men in het hospice om met de wensen en keuzes die de patiënt maakt? Te denken valt aan: wat wel en niet doen mbt palliatieve behandelingen van pijn, benauwdheid, ongemakken en angst  unfinished business, laatste wensen, palliatieve sedatie en euthanasie, medicijngebruik, familieverhoudingen, omgaan met bezoek, roken, drinken en eten etc. Veel mensen hechten aan eigen regie en autonomie. Hoe verhoudt zich deze wens tot de verminderende mogelijkheden van de patiënt tijdens het levenseinde en de vertaling van de naasten hiervan? Kun je spreken van keuzevrijheid tot het einde toe?

Dr. Haiko Bloemendal, internist-oncoloog Meander MC en voorzitter Nederlandse Vereniging Medische Oncologie. In zijn interactieve presentatie komen aan de orde:

  • Stand van zaken, actuele ontwikkelingen in de medische oncologie.
  • Wat speelt en welke keuzes dienen er gemaakt te worden?
  • Wat is ‘shared decision making’? Er zal worden ingegaan op de laatste ontwikkelingen wat betreft shared decision making en hoe e.e.a. concreet werkt in de praktijk. Valt er iets te kiezen voor de patiënt of zijn de medische / palliatieve richtlijnen bepalend?
  • Welke dilemma’s zijn er voor de medisch specialist en welke voor de patiënt en diens naaste(n)?
  • Hoe lang blijf je bij voorbeeld doorbehandelen als iemand niet meer kan genezen? Wanneer verwijs je door voor psychosociale hulp?

Drs. Leonie Vogels, Coach bij levenseindevragen, als psycholoog betrokken bij de Levenseindekliniek. Onderwerpen van haar interactieve presentatie:

  • Komt de dood ter sprake, waar praat je wel en niet over, en hoe?
  • Het delen van je wensen met je dierbaren is niet eenvoudig. Hoe ga je in gesprek met elkaar over de naderende dood, over afscheid nemen en over de wensen die er zijn? Wat wil je bespreken en wat mag er gevraagd worden?
  • Maar ook hoe geef je aandacht aan wat nog ‘onaf’ blijkt te zijn en hoe kijk je terug op keuzes in je leven.

 

Avondvoorzitter: Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut en coördinator zorg THHA.

Informatie en aanmelden: 033 4655 227/info@thha.nl
Locatie: Regentesselaan 39, Amersfoort (tegenover Centraal Station Amersfoort)
Datum: dinsdag 3 oktober, 19.00-21.45 uur, afsluiting met een drankje en hapje
Entrée: € 7,50, te voldoen bij binnenkomst. Wij beschikken helaas niet over een pin-apparaat, dus graag contant geld meenemen en indien mogelijk gepast.

 

Informatie- en lotgenotencontactavond voor iedereen die met longkanker te maken heeft (6 april)

Longkanker Nederland en het Toon Hermans Huis in Amersfoort (THHA) organiseren samen op donderdagavond 6 april 2017 een bijeenkomst voor mensen met longkanker, naasten en iedereen die belangstelling heeft. De avond bestaat uit een informatief gedeelte, er is dan natuurlijk ook ruim tijd voor uitwisseling en vragen. Hierna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en contact te leggen.

Het programma

18:30 uur – Ontvangst
19.00 u – 20.15 uur – Zorg en nazorg bij longkanker
20.15 uur – 21.00 uur – Napraten en borrel

Sprekers

Janneke van der Stap (verpleegkundig Specialist Longoncologie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht) vertelt over zorg en nazorg tijdens en na de behandeling bij longkanker.
Karen Rutgers (psycho-oncologisch therapeut in THHA) vertelt wat het THHA biedt aan steun, informatie en advies.
Frederieke Touw (Longkanker Nederland) vertelt wat patiëntenorganisatie Longkanker Nederland doet en kan betekenen voor iedereen die met longkanker te maken heeft.

Locatie

Waar: Toon Hermans Huis, Regentesselaan 39, 3818HH Amersfoort
Wij zijn te vinden tegenover station Amersfoort Centraal
Wanneer: Donderdag 6 april van 19.00 – 21.00 uur. (Ontvangst vanaf 18.30)
Toegang: De toegang is gratis
Aanmelden: Wilt u er 6 april bij zijn? Meld u dan aan via: info@thha.nl of 033-4655227 Meer info: www.thha.nl Als u vragen heeft, bijvoorbeeld over het programma, stuur dan een mail naar frederieke@longkankernederland.nl

Goed bezochte bijeenkomst ‘Urologische kanker bij mannen’

Op 22 september was er ‘s avonds een bijeenkomst in het Toon Hermans Huis over urologische kanker bij mannen. Het was een goed bezochte bijeenkomst door mannen en ook hun partners.  Prostaatkanker en de gevolgen daarvan is namelijk ingrijpend voor de relatie tussen de partners. Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut in het THHA begeleidde de avond.

Mevrouw Van Rey, uroloog -die patiënten met prostaatkanker in het MMC begeleid- gaf een korte uitleg over de medische kant en behandeling van prostaatkanker. Maar in haar lezing had zij juist aandacht voor de impact die prostaatkanker heeft op lichamelijk en seksueel gebied en wat dat met een relatie doet. In veel gevallen wordt dat niet besproken bij de arts.  Men is blij dat de operatie goed geslaagd is. Het verdriet over de gevolgen en het uitblijven van een erectie is onderbelicht in die gesprekken.

Seksuele gevolgen

“Een combinatie van uroloog en seksuoloog in de behandeling is heel belangrijk,” benadrukte Van Rey. De seksuele gevolgen moeten bespreekbaar gemaakt worden. Waarom gebeurt dat niet? Omdat dat aspect geen ziekte is? De kanker is de ziekte. Ook het gebruik van hulpmiddelen komt nauwelijks aan de orde in de gesprekken met de uroloog. Ook dat zou meer bespreekbaar moeten zijn, volgens Van Rey.
Door haar openhartige lezing, waarin ook incontinentie als het gevolg van een prostaat operatie aan de orde kwam, werden er door de bezoekers veel vragen gesteld en kwam het tot een open gesprek.

Lotgenotencontact

Na de pauze ging Chris Laarakker, coördinator lotgenotencontact bij de Prostaatkankerstichting (PKS), in op de kerntaken van de Stichting. Zij behartigen de belangen van mannen met prostaatkanker en hun naasten en stimuleren wetenschappelijk onderzoek. Ook hun streven is de seksualiteit uit de taboesfeer te halen en hulpmiddelen bespreekbaar te maken. Ook Chris Laarakker wees op het incontinentieprobleem. De Stichting heeft een pasje laten maken dat gebruikt kan worden in horecagelegenheden. Op vertoon van het pasje kan snel gebruik gemaakt worden van een toilet, zonder dat een consumptie verplicht is.

Na afloop bleven de gasten nog even napraten en sommigen lieten zich ook rondleiden door het huis. Het was een bijeenkomst, met veel informatie en openhartige gesprekken. We kunnen terug zien op een geslaagde avond.

Voor vragen, praktische informatie en lotgenotencontact is de Prostaat Kanker Stichting bereikbaar via mail: lotgenoot@prostaatkankerschtichting.nl

Themabijeenkomst urologische kanker bij mannen (22 september)

Op 22 september van 19.30 – 21.30 uur organiseert Toon Hermans Huis Amersfoort i.s.m. uroloog Van Rey van Meander MC en de Prostaatkankerstichting een themabijeenkomst over urologische kanker bij mannen en specifiek prostaatkanker. Zowel jonge als oudere mannen én hun partners zijn van harte uitgenodigd.

Jaarlijks worden meer dan 10.000 mannen geconfronteerd met prostaatkanker, waarvan 70% 65 jaar of ouder is. Deze vorm van kanker geeft niet alleen op lichamelijk gebied veranderingen maar op alle levensgebieden, zoals bij voorbeeld in relaties en in werk.

Mevrouw van Rey, uroloog in het MMC, geeft tijdens deze bijeenkomst nader uitleg over de medische stand van zaken bij behandelingen van prostaatkanker en, indien gewenst, bij andere urologische kankers. Ze staat eveneens stil bij de gevolgen op lichamelijk en seksueel gebied. Chris Laarakker, coördinator lotgenotencontact bij de Prostaatkankerstichting, gaat in op de kerntaken van de Stichting; lotgenotencontact, voorlichting geven, belangen behartigen van mannen met prostaatkanker & hun naasten en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Tijdens de bijeenkomst is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en napraten met elkaar. Op uw vragen kan Chris Laarakker, uit ervaringen van leden, een reactie geven. De avond wordt begeleid door Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut in het THHA.

Datum: 22 september 2016
Tijd: 19:30 – 21:30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage
Waar: Regentesselaan 39, tegenover CS Amersfoort
Aanmelden: 033-4655227 of info@thha.nl

 

Het THHA wil middels deze bijeenkomst mannen met urologische kanker én hun partners ondersteunen. Naast het organiseren van bijeenkomsten biedt het THHA professionele zorg en activiteiten om te ondersteunen bij de emotionele verwerking en eigen veerkracht te versterken. Het THHA kent geen wachtlijst en is voor iedereen toegankelijk, ook als de zorg buiten de verzekering valt. We zijn te vinden aan de Regentesselaan 39 te Amersfoort, tegenover het station.

Thema-avond: Leven met kanker, hoe doe je dat? (25 mei)

Een interactieve avond waarbij er gelegenheid geboden wordt om te praten over je gevoelens t.a.v. kanker en hoe je daar mee omgaat. Met elkaar en van elkaar leren is het uitgangspunt!

Monica Bronsgeest, ervaringsdeskundige en actief voor de BVN(borstkankervereniging Nederland) zal de aftrap doen en vertellen hoe zij is omgegaan met de situatie, wat er allemaal veranderde, wat haar hielp en wat niet hielp daarbij.

Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek, en kan uitwisseling ontstaan. Vragen die aan de orde kunnen komen: herken je hier iets van, hoe ga je om met heftige gevoelens, wat helpt je daarbij en wat niet, heb je steun ervaren.

Karen Rutgers (psycho-oncologisch therapeut van het THHA) zal de avond met Monica samen begeleiden.
Voor wie: mensen die kanker hebben of gehad, familie en vrienden.
Doel: om mensen de gelegenheid te bieden zich uit te spreken en elkaar tot steun te zijn.
Plaats: Toon Hermans Huis Regentesselaan 39 Amersfoort
Tijd: 25 mei a.s. van 19.30-21.30 uur
Graag van te voren aanmelden: 033 – 465 52 27/info@thha.nl