Onderzoek bewijst meerwaarde Toon Hermans Huis Amersfoort, leven met kanker

AMERSFOORT –Onderzoek wijst uit dat 96% van de bezoekers van IPSO-inloophuizen een positief effect ervaart. Het Toon Hermans Huis Amersfoort is ook een IPSO-inloophuis dat informele zorg biedt bij kanker.

Uit onderzoek uitgevoerd door Sinzer in samenwerking met KWF blijkt verder dat 84% van de bezoekers vindt dat door het bezoek aan het inloophuis hun kwaliteit van leven is verhoogd. Ook hoog scoort: beter kunnen ontspannen en beter hulp durven vragen door het bezoek aan het inloophuis. Daarnaast is vastgesteld dat inloophuizen een belangrijke bijdrage leveren bij arbeidsparticipatie.

Psychosociale Oncologische zorg

Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA), leven met kanker is lid van brancheorganisatie IPSO. Bij THHA, leven met kanker kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht voor laagdrempelige psychosociale ondersteuning, contact met lotgenoten, informatie en activiteiten gericht op ontspanning, expressie en verwerking. Zie voor meer informatie www.thha.nl

“Dat gasten de toegevoegde waarde van THHA, leven met kanker, ervaren, weten we door gesprekken die wij dagelijks voeren”, vertelt Maarten Nuyten algemeen coördinator van THHA, leven met kanker. “Maar wij weten ook dat onderzoek van belang is voor verwijzers binnen het oncologische veld en voor het verkrijgen van financiering”.

Relatie met positieve gezondheid

De effecten die zijn geconstateerd blijken goed te passen bij het gedachtengoed van de positieve gezondheid, zoals die is ontwikkeld door Machteld Huber. De definitie van gezondheid die zij hanteert betreft: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Deze brede kijk op mens en gezondheid hanteert THHA, leven met kanker ook. Landelijk bieden inloophuizen voor 89% van de gasten meerwaarde op ten minste drie van de zes domeinen van positieve gezondheid.

Het grootste effect wordt vastgesteld op het maatschappelijk functioneren, gevolgd door mentaal functioneren, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Uit het onderzoek blijkt nadrukkelijk dat inloophuizen de zelfregie stimuleren en bijdragen aan activering en meedoen binnen de samenleving. Het helpt ook dat landelijk 54% van de gasten aangeeft zich energieker te voelen door het bezoek aan het inloophuis. Een belangrijk onderzoeksresultaat omdat vermoeidheid klacht nummer één is bij kanker¹.

Impact vergroten

Op dit moment wordt THHA, leven met kanker ca. 2000 tot 3000 per jaar bezocht. Met meer financiële ondersteuning kan het inloophuis van waarde zijn voor een nog grotere groep mensen. Daartoe is het ook belangrijk dat verwijzers actiever attenderen op de informele ondersteuningsmogelijkheden. Investering en verwijzing naar inloophuizen betaalt zich terug in een belangrijke bijdrage aan het leven van mensen met kanker, dat niet in geld is uit te drukken. Tegelijkertijd is dit kostenbesparend, voornamelijk door de maatschappelijke bijdrage die inloophuizen leveren op gebied van terugkeer naar werk. Sinzer heeft aangegeven dat met een voorzichtige inschatting en bij de huidige aantallen, het specifiek voor dit thema, nu al gaat om een landelijk bedrag van rond de 8 miljoen euro.

1. bron landelijk onderzoek NFK i.s.m. haar lidorganisaties

Bezinningsgroep ‘Wat bezielt je’ start 20 februari

Op zoek naar bezieling als je ernstig ziek bent (geweest)

‘Wat bezielt je?’ is de vraag die centraal staat tijdens zeven bijeenkomsten, die vanaf 13 februari 2017 wekelijks zullen plaatsvinden in het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA). Belangstellenden kunnen dan deelnemen aan een bezinningsgroep over bezieling als je ernstig ziek bent (geweest).

De confrontatie met kanker, crisis in je bestaan, maakt fundamentele vragen los. Niets lijkt meer vanzelfsprekend. Kun je je vertrouwde levens- en wereldbeschouwing nog handhaven, nu je zelf als persoon zó in het geding bent? Welke hulpbronnen kun je aanspreken? En geven die nog antwoorden waar je iets mee kunt? Als je leven zo betrekkelijk blijkt te zijn, wat is dan de betekenis?

Ontdekkingsreis

In de bezinningsgroep worden de deelnemers uitgenodigd stil te staan bij levensvragen die de confrontatie met kanker oproept. Maar vooral wordt gekeken naar het openen van een perspectief om op ontdekkingsreis te gaan. Daarbij kan men terechtkomen bij bestaande hulpbronnen uit de eigen tradities. Zo kan de legende van Parcival, de middeleeuwse ridder op zoek naar de graal, een mogelijke hulpbron vormen om met nieuwe ogen naar de eigen thema’s te kijken.
Elke bijeenkomst zal aan de hand van thema’s uit het Parcival-verhaal onderzocht worden welk spoor zichtbaar wordt in ieders eigen levensverhaal. Dit wordt een ontdekkingsreis aan de hand van gesprekken, opdrachten, verbeelding, poëzie, muziek en meditatie.
De bezinningsgroep is bedoeld voor mensen met kanker en hun naasten, zoals partners, familie, vrienden en ook nabestaanden zijn van harte welkom om deel te nemen.

Aanmelden

Wanneer: vanaf 13 februari 2017 zeven bijeenkomsten. Maandagmiddag 20 en 27 februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april, laatste datum in overleg ergens in mei 2017 van 14.00-16.00 uur
Kosten: eigen bijdrage van € 35,- per persoon voor zeven bijeenkomsten.
Begeleiding: Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut
Meer informatie of aanmelden: info@thha.nl of tel. 033 4655227

THHA in For You Magazine

Over hoe Maurits en Annemiek psycho-sociale begeleiding in het THHA hebben ervaren

Als je met kanker te maken hebt, heb je meer nodig dan medische hulp. Medische zorg is dikwijls onmisbaar, maar dat geldt ook voor aandacht voor de impact van deze ziekte op jouw leven. THHA helpt met psycho-oncologische zorg en activiteiten om jouw eigen veerkracht te hervinden. Lees verderop het verhaal van Maurits en Annemiek.

Mens centraal

In THHA staat niet de ziekte maar de mens centraal. Je kunt anderen ontmoeten en/of ontspanning vinden doordeelname aan activiteiten.De professionele zorg is in handen van deskundige, in oncologie gespecialiseerde therapeuten. Zowel onze professionele zorg als onze activiteiten zijn erop gericht om jou te inspireren en faciliteren om meer kwaliteit uit het leven te halen. Niet alleen als je zelf ziek bent, maar óók als je een naaste bent. Zo organiseren we voor de jeugd die te maken heeft met een ziek of overleden gezinslid, aparte ondersteuningsgroepen. Maar ook als je een zieke partner hebt (gehad), ben je van harte welkom.

Kom binnenlopen

Kom eens binnenlopen of bel voor een vrijblijvende kennismaking. We kennen geen wachtlijst en onze zorg is voor iedereen toegankelijk,ook als de zorg buiten de verzekering valt.

 

Lees het verhaal van Maurits en Annemiek van Hoogevest:

We kwamen weer terug bij waar het echt om gaat

hoogevestfamilyMaurits van Hoogevest: “Psychosociale begeleiding hebben wij niet nodig! Dat was het eerste wat ik dacht toen iemand ons dit goedbedoeld suggereerde. ‘Ons’ was mijn vrouw Annemiek, onze 2-jarige zoon  Olivier en ik. Toen wij hoorden dat Annemiek een ongeneeslijke vorm van kanker had, had ik niet eerder van psychosociale begeleiding gehoord en associeerde het met psychiatrie. Dat kon toch niks voor ons zijn! Ook al zaten we in een verschrikkelijke nachtmerrie, we hadden geen hulp van buitenaf nodig. Op die gedachte kwamen we snel als van een koude kermis thuis…
Het leven van Annemiek stond voor haar gevoel van de ene op de andere dag stil. Van mij werd voor mijn gevoel verwacht met één been thuis ook stil te staan, maar met het andere been mee te blijven rennen in de mallemolen van het leven. Dat vroeg om problemen. Het was alsof we ieder naar een ander radiostation luisterden. We begrepen elkaar gewoon niet meer in onze stressvolle situatie.
Zo spraken we tóch af met het THHA. De therapeute kon onze gevoelens en reacties op een nuchtere en rationale manier voorbij laten komen, om ons vervolgens te doen begrijpen dat ratio er niet meer zoveel toe doet, maar dat gevoel veel belangrijker is.
We kwamen weer terug bij waar het echt om gaat. Na afloop liepen we vaak samen de deur uit, met het gevoel dat we de wereld weer aankonden. Totdat er daarna helaas genoeg gebeurd was om weer aan te bellen, maar het heeft ons echt geholpen.”

Toon Hermans Huis Amersfoort
Regentesselaan 39
3818 HH Amersfoort
033-4655227
info@thha.nl
www.thha.nl