Bezinningsgroep ‘Wat bezielt je’ start 2 oktober 2019 in THHA

Wat bezielt je?’ Op zoek naar bezieling als je ernstig ziek bent (geweest)

‘Wat bezielt je?’ is de vraag die centraal staat tijdens zeven bijeenkomsten, die vanaf woensdagochtend 2 oktober aanstaande plaatsvinden in het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA). Belangstellenden kunnen dan deelnemen aan een bezinningsgroep over bezieling als je ernstig ziek bent (geweest). De gespreksgroep wordt begeleid door Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut van het THHA.

De confrontatie met kanker, crisis in je bestaan, maakt fundamentele vragen los. Niets lijkt meer vanzelfsprekend. Kun je je vertrouwde levens- en wereldbeschouwing nog handhaven, nu je zelf als persoon zó in het geding bent? Welke hulpbronnen kun je aanspreken? En geven die nog antwoorden waar je iets mee kunt? Als je leven zo betrekkelijk blijkt te zijn, wat is dan de betekenis?

Ontdekkingsreis
In de bezinningsgroep worden de deelnemers uitgenodigd stil te staan bij levensvragen die de confrontatie met kanker oproept. Maar vooral wordt gekeken naar het openen van een perspectief om op ontdekkingsreis te gaan. Daarbij kan men terechtkomen bij bestaande hulpbronnen uit de eigen tradities. Zo kan de legende van Parcival, de middeleeuwse ridder op zoek naar de graal, een mogelijke hulpbron vormen om met nieuwe ogen naar de eigen thema’s te kijken.

Elke bijeenkomst zal aan de hand van thema’s uit het Parcival-verhaal onderzocht worden welk spoor zichtbaar wordt in ieders eigen levensverhaal. Dit wordt een ontdekkingsreis aan de hand van gesprekken, opdrachten, verbeelding, poëzie, muziek en meditatie.

De bezinningsgroep is bedoeld voor mensen met kanker en hun naasten, zoals partners, familie, vrienden en ook nabestaanden zijn van harte welkom om deel te nemen.

Nadere informatie
De eigen bijdrage is € 70, per persoon voor zeven bijeenkomsten.
Data: woensdagochtend 2-10; 16-10; 23-10; 6-11; 20-11; 4-12, 18-12.
Tijd: 10-12 uur
Voor aanmelding, informatie en andere activiteiten: 033 – 46 55 227, info@thha.nl of www.thha.nl.

Het THHA bevindt zich aan de Regentesselaan 39, direct tegenover het centraal station van Amersfoort.

Inloopmiddag/avond voor nabestaanden

Ook in 2019 zijn er weer inloopmiddagen/avonden voor nabestaanden in het Toon Hermans Huis.

Mensen die een naaste aan kanker hebben verloren, hebben vaak veel te verwerken. Niet alleen is er het definitieve afscheid, met alle heftige gevoelens die dat met zich mee kan brengen. Maar ook betekent dit verlies dat er ook een einde is gekomen aan een vaak intensieve periode van ziek zijn en verzorging.

Tijdens de bijeenkomst kunnen mensen in een vergelijkbare situatie met elkaar ervaringen uitwisselen en steun en herkenning vinden. Er is tijd, ruimte en respect voor ieders persoonlijke ervaringen en wensen: een luisterend oor, je verhaal vertellen, een verhelderende vraag, een ontspanningsoefening, ruimte voor stilte of wat ook maar behulpzaam kan zijn.

Wanneer zijn de inloopmiddagen/avonden voor nabestaanden?

Middag: Iedere 2e maandagmiddag van de maand, 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei van 13.30-15.30 uur.
Avond:  Donderdagavond 31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei van 19.30-21.30 uur.
Locatie: Regentesselaan 39, Amersfoort
Kijk op de agenda voor de exacte data en meer informatie.
Aanmelden graag (tel. 033 4655227/info@thha.nl) maar is niet noodzakelijk.

‘Stilstaan bij verder leven’ als je met kanker te maken hebt (ontmoetingsgroep vanaf 12 november)

In het THHA vindt vanaf maandagochtend 12 november aanstaande van 10.30 uur tot 12.30 uur de ontmoetingsgroep ‘Stilstaan bij verder leven’ plaats. Gedurende zeven bijeenkomsten kunnen deelnemers onder professionele begeleiding ervaringen uitwisselen over wat het voor hen betekent met kanker te leven / te maken hebben en de eigen kracht te hervinden. De groep is zowel voor (ex)patiënten als voor naasten en nabestaanden toegankelijk. De leiding is in handen van Karen Rutgers psycho-oncologisch therapeut.

 

De confrontatie met de ziekte kanker kan je geruime tijd uit je evenwicht brengen. Je kunt je regelmatig overvallen voelen door gevoelens van angst en onzekerheid over hoe het verder zal gaan. Veel mensen hebben er behoefte aan stil te staan bij wat hen is overkomen en bij de gevolgen die zij er nog dagelijks van ondervinden. Het delen van ervaringen en het uiten van gevoelens kunnen ertoe bijdragen dat je je eigen kracht hervindt in het omgaan met klachten en spanningen. Het THHA wil mensen hierin ondersteunen door de ontmoetingsgroep ‘Stilstaan bij verder leven’ aan te bieden.

Ervaringen delen

De ontmoetingsgroep biedt deelnemers de gelegenheid door middel van gesprekken en oefeningen stil te staan bij emoties en deze een plaats te geven. Door ervaringen te delen kun je steun toelaten, je merkt dat je niet alleen staat. Dat kan een hele opluchting zijn. De energie die eerst nodig was om gevoelens te onderdrukken, kan nu gebruikt worden om het leven opnieuw vorm te geven. Je voelt je sterker zonder je groot te hoeven houden.

Je kunt je leven zien als een reis waarbij we een tijdje samen de weg afleggen. Zo kun je in deze groep stilstaan bij je leven zoals dat geweest is tot nu toe en hoe je verder wilt / kunt gaan. De confrontatie met kanker maakt immers vaak fundamentele vragen los. Niets lijkt meer vanzelfsprekend. Vragen kunnen opkomen als: ‘wat heeft mijn leven te betekenen als dit zomaar kan gebeuren allemaal’? ‘Kan ik nog iets met de tot nu toe voor mij vertrouwde (hulp)bronnen’?

Omgaan met gevoelens en emoties

Tijdens de bijeenkomsten gaan we aan de hand van teksten en verhalen uit onze cultuur, maar ook ieders eigen verhalen, met elkaar in gesprek. Het praten met elkaar wordt afgewisseld met verhalen, gedichten, ontspanningsoefeningen, visualisaties en tekenen. Zo staan we stil bij de thema’s die aan de orde zijn, bij het omgaan met gevoelens en emoties, en oefenen we communicatieve vaardigheden die je nodig hebt om voor jezelf te zorgen.

Voorbeelden van wat aan bod komt, afhankelijk van wat speelt in de groep: jouw levensreis, jouw hulpbronnen en waar je op hoopt, de gevolgen voor jou van ziekteproces en behandeling, je lichaamsbeleving en zelfbeeld, veranderingen in jezelf en de invloed daarvan op relaties, omgaan met emoties, seksualiteit, eenzaamheid, toekomstperspectief, werk, vermoeidheid.

De groep beoogt een perspectief te openen door op ontdekkingsreis te gaan in je eigen leven.

Informatie

De eigen bijdrage is € 70,- per persoon voor zeven bijeenkomsten.

Vervolgdata zijn 26 november, 3, 10 en 17 december 2018, 7 en 21 januari 2019. Voor aanmelding en informatie: (033) 46 55 227 of info@thha.nl.

Het verhaal van Ronald

Op 26 juni 2018 verloor Ronald zijn vrouw aan eierstokkanker. In onderstaand verhaal schrijft hij over het ziekteproces, het sterven en de zoektocht naar een lotgenoten-gespreksgroep. Hij vond die groep uiteindelijk bij het Toon Hermans Huis Amersfoort. “Van meet af aan heb ik me er thuis gevoeld en kon er mijn ei kwijt, naast dat ik er de kracht haalde om weer even voort te kunnen,” zo schrijft Ronald. Ook deden hij en zijn kinderen een schenking aan het THHA. Het THHA is hem en zijn kinderen hiervoor zeer erkentelijk!

 

Juni 2018,

Sylvia: mijn vrouw, moeder van twee jong volwassen kinderen. Sylvia was psychiatrisch verpleegkundige, maar toen de kinderen jong waren behaalde ze de bevoegdheid lerares Verpleegkunde. Ze vond een aanstelling op het Corlaer College te Nijkerk, waar ze samen met een collega het onderwijs in de sectie Zorg en Welzijn zodanig vernieuwde dat de huidige onderwijsvernieuwing binnen het VMBO eigenlijk nog achter blijft. Het was haar passie, naast het coachend begeleiden van collega’s en aspirant managers binnen de scholengemeenschap.

In december 2015, op de dag dat we 25 jaar een relatie hadden, kwam de diagnose eierstokkanker.

Na een operatie, eind 2015, in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam en een chemokuur in Harderwijk leek de ziekte aanvankelijk overwonnen. In oktober 2016 was de ziekte echter terug. Extra chemokuren boden geen soelaas en in oktober 2017 verzocht ze verdere behandeling te staken en palliatieve zorg te ontvangen. December 2017 was zwaar en bracht palliatieve bestralingen in Arnhem, die levensverlengend hebben gewerkt en enige kwaliteit van leven terugbrachten.

In mei van dit jaar kwam het einde in zicht. Na een intens en onterend ziekbed stierf ze, de dood verwelkomend, op 26 juni 2018.

Ik had het, als haar echtgenoot, heel moeilijk met het hele ziekteproces. Ik ben bij het Toon Hermans Huis terecht gekomen na een lange, maar specifieke zoektocht. Ik was op zoek naar een lotgenoten-gespreksgroep en het THHA bood dat. Van meet af aan heb ik me er thuis gevoeld en kon er mijn ei kwijt, naast dat ik er de kracht haalde om weer even voort te kunnen.

Toen ik dit thuis bij mijn vrouw benoemde, heeft zij zich dit ter harte genomen en kwam enige dagen later, toen we het weer eens hadden over haar naderende afscheid, met het idee om tijdens het afscheid een inzameling voor het THH te gaan houden, juist in dat licht gezien. Beiden vonden we dit een goed idee en hebben het inmiddels zo mogen doen, met een prachtige opbrengst.

Het doet mij en de kinderen een groot genoegen dat dit een bedrag van €872,50 heeft mogen opbrengen.

Ronald van der Riet

Kick-off bijeenkomst voor kidsgroepen: maquettes bouwen (16 september)

Op 16 september is er een kick-off bijeenkomst voor de kidsgroepen in het Toon Hermans Huis in Amersfoort. We gaan maquettes bouwen!

Het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA) is een ontmoetingsplaats voor iedereen die met kanker te maken heeft. Ook kinderen en jongeren zijn van harte welkom in het THHA voor ondersteuning.
Als een ouder of ander naast familielid kanker heeft, verandert er veel in het leven van iedereen die daarbij betrokken is. En nog meer wanneer de ouder of ander naast familielid komt te overlijden. Voor kinderen en jongeren kunnen eerder of later de spanningen, het verdriet en andere emoties, zich uiten in lichamelijke klachten en hun functioneren thuis of op school beïnvloeden. Meedoen aan een kidsgroep kan helpen in het omgaan met die emoties. Lees hieronder meer over de kidsgroepen.

Welke kidsgroepen zijn er?

Het THHA organiseert voor kinderen/jongeren die met kanker te maken hebben in hun gezin of familie de volgende groepen en activiteiten:
Voor kinderen 6-12 jaar:
KidsGroep: begeleiding voor kinderen met een ziek familielid zaterdag 12:15-13:45 uur.
KidsRouwgroep: rouwbegeleiding voor kinderen met een overleden familielid zaterdag 15:00-16:30 uur. Data? Ga naar www.thha.nl
KidsChillgroep: ontspannen/activiteiten voor kinderen uit beide groepen vrijdag 16.00-17.30 uur.
Data? Ga naar www.thha.nl

KICK-OFF (eerste keer na de vakantie): voor alle kidsgroepen op 16 september 2017 van 14.00 tot 16.30 uur.
Wil je meer weten of je opgeven? Mail dan naar info@thha.nl  of bel naar 033-465522. Deelname is mogelijk na een intakegesprek.

Waar kunnen jongeren terecht?

Aanbod jongeren PIT 12-18 jaar:
Jongeren PIT is voor jongeren die in hun gezin te maken hebben met kanker of een familielid hebben verloren aan kanker. Meer info op www.jongerenpit.nl Je bent het hele jaar door welkom!

‘Rouwverwerkingsgroep voor nabestaanden’

Vanaf 2 oktober 2017 in het Toon Hermans Huis Amersfoort

In het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA) start op maandag 2 oktober aanstaande de ‘Rouwverwerkingsgroep voor nabestaanden’. Deze gespreksgroep voor mensen die een naaste aan kanker hebben verloren komt gedurende zeven keer bijeen van 14.00-16.00 uur. De begeleiding is in handen van Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut en Tineke van Diggelen, gastvrouw in het THHA.

Emoties

Veel mensen voelen zich vaak erg alleen wanneer zij een dierbare hebben verloren. Heftige emoties, terugkijken en loslaten, dat is vaak niet gemakkelijk. En na enige tijd kan in de eigen omgeving de aandacht voor het rouwproces verminderen. De ‘Rouwverwerkingsgroep voor nabestaanden’ biedt daarom ruimte om gevoelens en ervaringen die te maken hebben met het verlies te uiten en met elkaar te delen. Dit gebeurt in de vorm van gesprekken, oefeningen om te ontspannen, meditaties en visualisatieoefeningen.

Delen van ervaringen

Tijdens de bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op onderwerpen als: Wat kan mij helpen om mijn verdriet te verwerken? Wat doe ik thuis en in mijn eigen omgeving met al die heftige emoties als wanhoop, pijn en verdriet? Hoe kijk ik terug op de periode van ziekte en behandeling? Hoe kan ik de periode van ‘zorgen voor’ afsluiten? Wanneer is er weer ruimte voor mijn eigen toekomst? Hoe ga ik mijn leven invullen?
Het delen van ervaringen kan opluchting geven doordat deelnemers veel bij elkaar herkennen. Velen ervaren dit lotgenotencontact als belangrijke hulpbron in een proces dat dikwijls als eenzaam wordt beleefd. Ook kan alleen al luisteren naar hoe anderen met de problemen omgaan, behulpzaam zijn. Na verloop van tijd kan er dan ruimte komen om het leven alleen weer op te bouwen.
De ‘Rouwverwerkingsgroep voor nabestaanden’ is bedoeld voor hen die een naaste aan kanker hebben verloren. Na aanmelding worden belangstellenden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Aanmelden

Voor deelname aan de groep wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 100,- per persoon.
De vervolgdata zijn 9 en 23 oktober; 6 en 20 november; 4 en 18 december 2017 van 14.00-16.00 uur.
Voor aanmelding en informatie: tel. 033 4655227, info@thha.nl of www.thha.nl.

Bezinningsgroep ‘Wat bezielt je’ start 20 februari

Op zoek naar bezieling als je ernstig ziek bent (geweest)

‘Wat bezielt je?’ is de vraag die centraal staat tijdens zeven bijeenkomsten, die vanaf 13 februari 2017 wekelijks zullen plaatsvinden in het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA). Belangstellenden kunnen dan deelnemen aan een bezinningsgroep over bezieling als je ernstig ziek bent (geweest).

De confrontatie met kanker, crisis in je bestaan, maakt fundamentele vragen los. Niets lijkt meer vanzelfsprekend. Kun je je vertrouwde levens- en wereldbeschouwing nog handhaven, nu je zelf als persoon zó in het geding bent? Welke hulpbronnen kun je aanspreken? En geven die nog antwoorden waar je iets mee kunt? Als je leven zo betrekkelijk blijkt te zijn, wat is dan de betekenis?

Ontdekkingsreis

In de bezinningsgroep worden de deelnemers uitgenodigd stil te staan bij levensvragen die de confrontatie met kanker oproept. Maar vooral wordt gekeken naar het openen van een perspectief om op ontdekkingsreis te gaan. Daarbij kan men terechtkomen bij bestaande hulpbronnen uit de eigen tradities. Zo kan de legende van Parcival, de middeleeuwse ridder op zoek naar de graal, een mogelijke hulpbron vormen om met nieuwe ogen naar de eigen thema’s te kijken.
Elke bijeenkomst zal aan de hand van thema’s uit het Parcival-verhaal onderzocht worden welk spoor zichtbaar wordt in ieders eigen levensverhaal. Dit wordt een ontdekkingsreis aan de hand van gesprekken, opdrachten, verbeelding, poëzie, muziek en meditatie.
De bezinningsgroep is bedoeld voor mensen met kanker en hun naasten, zoals partners, familie, vrienden en ook nabestaanden zijn van harte welkom om deel te nemen.

Aanmelden

Wanneer: vanaf 13 februari 2017 zeven bijeenkomsten. Maandagmiddag 20 en 27 februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april, laatste datum in overleg ergens in mei 2017 van 14.00-16.00 uur
Kosten: eigen bijdrage van € 35,- per persoon voor zeven bijeenkomsten.
Begeleiding: Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut
Meer informatie of aanmelden: info@thha.nl of tel. 033 4655227

Over opvoeden en ziek zijn (13 december)

Als opvoeden en ziek zijn samen gaan

Op 13 december is er in het Toon Hermans Huis Amersfoort een ontmoetingsgroep voor ouders die met kanker te maken hebben. In deze groep is ruimte voor uitwisseling, informatie en onderlinge steun bij het opvoeden. Doel van de groep is om met elkaar dilemma’s en vragen over de opvoeding van kinderen te bespreken zodat je je er minder alleen mee voelt. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn communicatie binnen het gezin, omgaan met emoties, wanneer doe ik het goed? De groep wordt begeleid door Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut in het THHA.

 

Aanmelding en informatie:
THHA, Regentesselaan 39; 3818 HH Amersfoort; tel. 033-4655227. E-mail: info@thha.nl

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. In 2017 in het voorjaar vinden nog 3 bijeenkomsten plaats.

Wat bezielt je?’ Bezinningsgroep vanaf 11 oktober 2016

‘Wat bezielt je?’ is de vraag die centraal staat tijdens zeven bijeenkomsten, die vanaf dinsdagmiddag 11 oktober aanstaande wekelijks plaatsvinden in het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA). Belangstellenden kunnen dan deelnemen aan een bezinningsgroep over bezieling als je ernstig ziek bent (geweest). De gespreksgroep wordt begeleid door Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut van het THHA.

De confrontatie met kanker, crisis in je bestaan, maakt fundamentele vragen los. Niets lijkt meer vanzelfsprekend. Kun je je vertrouwde levens- en wereldbeschouwing nog handhaven, nu je zelf als persoon zó in het geding bent? Welke hulpbronnen kun je aanspreken? En geven die nog antwoorden waar je iets mee kunt? Als je leven zo betrekkelijk blijkt te zijn, wat is dan de betekenis?

Ontdekkingsreis

In de bezinningsgroep worden de deelnemers uitgenodigd stil te staan bij levensvragen die de confrontatie met kanker oproept. Maar vooral wordt gekeken naar het openen van een perspectief om op ontdekkingsreis te gaan. Daarbij kan men terechtkomen bij bestaande hulpbronnen uit de eigen tradities. Zo kan de legende van Parcival, de middeleeuwse ridder op zoek naar de graal, een mogelijke hulpbron vormen om met nieuwe ogen naar de eigen thema’s te kijken.
Elke bijeenkomst zal aan de hand van thema’s uit het Parcival-verhaal onderzocht worden welk spoor zichtbaar wordt in ieders eigen levensverhaal. Dit wordt een ontdekkingsreis aan de hand van gesprekken, opdrachten, verbeelding, poëzie, muziek en meditatie.
De bezinningsgroep is bedoeld voor mensen met kanker en hun naasten, zoals partners, familie, vrienden en ook nabestaanden zijn van harte welkom om deel te nemen.

De eigen bijdrage is € 35,- per persoon voor zeven bijeenkomsten.
Data: dinsdagmiddag 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december 2016 en tot slot 3 januari 2017.
Voor aanmelding, informatie: tel. 033 – 46 55 227, info@thha.nl.

Het THHA bevindt zich aan de Regentesselaan 39, direct tegenover het centraal station van Amersfoort.

Stempels maken tijdens ontmoetingsavond voor jonge mensen (1 maart)

Kanker kan iedereen treffen, maar toch bestaat het beeld dat het voornamelijk bij oudere mensen voorkomt. Daarom kan het extra hard aankomen als je jong en in de bloei van je leven bent.

De ontmoetingsavonden in het THHA zijn bedoeld om leeftijdsgenoten die kanker hebben of hebben gehad met elkaar in contact te brengen. In een veilige sfeer kun je met elkaar delen hoe je leeft met en na kanker.

Verrassend

Deze keer komt als uitzondering op de ontmoetingsavond voor jonge mensen (18-35 jr) Evelien Kooloos van www.teampaint.nl een workshop stempels maken geven. Zelf een stempel maken is super makkelijk, super leuk en het resultaat is altijd geweldig. Soms word je verrast bij het stempelen omdat je misschien een ander resultaat voor ogen had. Maar dat maakt het ook avontuurlijk.
Welk gedeelte snij je weg? Welk gedeelte niet…? Zoals bij alle creatieve processen bestaat fouten maken niet, het resultaat is altijd goed.
Laat je verrassen en kom lekker meedoen.

Datum: 1 maart 2016. De volgende data zijn: 12/4, 10/5,  7/6.
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Kosten: € 5,- (materiaal)
Waar: Toon Hermans Huis Amersfoort, Regentesselaan 39. t.o. CS Amersfoort
Voor deze bijeenkomst graag even aanmelden 0334655227 of info@thha.nl