Cursus ‘Meditatie en mindfulness’ start 7 januari 2020

Op dinsdag 7 januari 2020 start in het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA) de cursus ‘Meditatie en mindfulness’. Een cursus die steun kan bieden bij het leren omgaan met o.a. stress en vermoeidheid tijdens en na behandelingen bij kanker.

Deelnemers maken kennis met diverse manieren om tot ontspanning en rust te komen. Zij worden begeleid door Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut van het THHA. Er zijn 10 bijeenkomsten van 10.30- 12.30 uur.

De ziekte kanker veroorzaakt dikwijls een schok. En de gevolgen van ziekte en behandelingen kunnen iemand volledig in beslag nemen. Dit geldt niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor hen die om hem of haar heen staan. Wanneer je bijvoorbeeld last hebt van ernstige vermoeidheid en/of heftige emoties / spanningen, kan het heel moeilijk zijn om tot rust en stilte te komen.

Doel van de cursus is deelnemers de gelegenheid bieden tot ontspanning en rust te komen, ondanks de moeilijkheden die zich in hun leven voordoen. Zij worden uitgenodigd te oefenen in ‘mindfulness’. Dat is een houding van bewuste aandacht voor wat er in het hier en nu is. Hiertoe worden diverse vormen van ontspanningsoefeningen en meditatie aangeboden. Al deze vormen kunnen ook thuis worden toegepast en zo tot steun zijn bij het vinden van een eigen antwoord op wat iemand in het leven overkomt.

Behalve het doen van oefeningen is er ook gelegenheid ervaringen uit te wisselen. Dit verheldert vaak en biedt herkenning en steun. Veel deelnemers merken na verloop van tijd dat het oefenen en aandacht besteden aan zichzelf de kwaliteit van hun leven kan verbeteren. Het omgaan met de gevolgen van ziekte en behandeling van henzelf of hun naaste kost hun dan minder energie.

De data zijn: 7-1; 14-1; 21-1; 28-1; 4-2; 11-2; 25-2; 3-3; 10-3; 17-3.
Tijd: 10.30 -12.30 uur
Kosten: eigen bijdrage € 100,- per persoon.
Voor aanmelding en informatie 033 46 55 227 of aanmelden@thha.nl.
Voor meer informatie over het Toon Hermans Huis Amersfoort en de activiteiten die er plaatsvinden zie www.thha.nl
Adres: THHA, Regentesselaan 39, direct tegenover centraal station Amersfoort.

Instromen nog mogelijk bij cursus Meditatie & Mindfulness

Bij de pas gestarte cursus (25 april) meditatie & mindfulness zijn nog een aantal plaatsen vrij en kun je dus nog instromen.

De cursus Meditatie & Mindfulness bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur. Deelnemers verbinden zich voor 10 bijeenkomsten maar kunnen iedere week instromen (en betalen dan naar rato). Ook kan men wel eens een bijeenkomst overslaan en later inhalen.

Met Meditatie & Mindfulness leer je ontspannen en mediteren. Ook leer je hoe je je emoties niet het laatste woord hoeft te geven. Hoe je zonder oordeel kunt ervaren wat er gaande is. Meditatie is het trainen van je geest, zodat je je aandacht kunt richten op dat wat nu aan de orde is. Mindfulness is met aandacht aanwezig zijn bij wat er is. Je leert aandacht geven én je leert loslaten, zodat je tot rust kunt komen ondanks moeilijkheden in je leven. Je krijgt om dit thuis te oefenen ‘huiswerk’ mee. Tijdens de bijeenkomst vindt uitwisseling plaats over hoe dat gaat en wat jij nodig hebt om M&M in je dagelijks leven te kunnen integreren. Je leert verschillende vormen van meditatie, zodat je kunt uitvinden wat bij jou aansluit. Je voert de oefeningen uit in een houding die je zelf prettig vindt. Dat kan zittend op een stoel of liggend op een mat zijn. De bijeenkomsten zijn geschikt voor iedereen.

Vanaf dinsdag 25 april 2017 is de cursus van 10 bijeenkomsten gestart.
Data: dinsdag 25 april, 2, 9, 16, 23, 30 mei, 6, 13, 20 juni van 11.00 tot 12.30 uur, laatste bijeenkomst wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld.
Locatie: Regentesselaan 39, Amersfoort
Kosten: € 100,- voor de gehele cursus, bij later instromen naar rato
Begeleiding: Karen Rutgers (psycho-oncologisch therapeut)
Meer informatie of aanmelden: info@thha.nl of tel. 033 4655227

Nieuwe cursus Meditatie & Mindfulness start 25 april

Vanaf 25 april 2017 start een nieuwe cursus meditatie & mindfulness van tien bijeenkomsten.

Met Meditatie & Mindfulness leer je ontspannen en mediteren. Ook leer je hoe je je emoties niet het laatste woord hoeft te geven. Hoe je zonder oordeel kunt ervaren wat er gaande is. Meditatie is het trainen van je geest, zodat je je aandacht kunt richten op dat wat nu aan de orde is. Mindfulness is met aandacht aanwezig zijn bij wat er is. Je leert aandacht geven én je leert loslaten, zodat je tot rust kunt komen ondanks moeilijkheden in je leven. Je krijgt om dit thuis te oefenen ‘huiswerk’ mee. Tijdens de bijeenkomst vindt uitwisseling plaats over hoe dat gaat en wat jij nodig hebt om M&M in je dagelijks leven te kunnen integreren. Je leert verschillende vormen van meditatie, zodat je kunt uitvinden wat bij jou aansluit. Je voert de oefeningen uit in een houding die je zelf prettig vindt. Dat kan zittend op een stoel of liggend op een mat zijn. De bijeenkomsten zijn geschikt voor iedereen.

Vanaf dinsdag 25 april 2017 start een cursus van 10 bijeenkomsten van 11.00 tot 12.30 uur.
Data: dinsdag 25 april, 2, 9, 16, 23, 30 mei, 6, 13, 20 juni, laatste bijeenkomst wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld.
Locatie: Regentesselaan 39, Amersfoort
Kosten: € 10,- per persoon per keer
Begeleiding: Karen Rutgers (psycho-oncologisch therapeut)
Meer informatie of aanmelden: info@thha.nl of tel. 033 4655227