Opbrengst boekenmarkt ASV Daltonschool naar THHA

Op 15 oktober mochten wij van de ASV Daltonschool een waardecheque van 652 euro in ontvangst nemen. Elk jaar organiseert de ASV een boekenmarkt, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Dit jaar was het Toon Hermans Huis Amersfoort het goede doel.

Na de kleine pauze verzamelde de bovenbouw zich op het schoolplein waar de cheque door de broertjes Mees (groep 8) en Daan (groep 6) werd overhandigd aan Vincent Huizing, fundraiser van het THHA. Mees en Daan nemen allebei deel aan de Kidsgroep van het THHA.

Om uit te leggen wat het Toon Hermans Huis doet is in elke bovenbouwklas een presentatie gehouden. Bij alle presentaties heeft Mees zijn ervaringen met de Kidsgroep met de andere leerlingen gedeeld. Daan heeft dit samen met Mees in zijn eigen groep gedaan. De presentaties werden door iedereen als zeer waardevol ervaren.

We zijn erg blij met de mooie opbrengst van deze boekenmarkt en willen de leerlingen en leerkrachten van de ASV Daltonschool hiervoor heel hartelijk bedanken. We hopen dat meer basisscholen dit voorbeeld zullen volgen.

Onthulling van het bedrag aan de leerlingen

Businessloop en Run for life brengen € 16.000,- op voor THHA (15 juni 2018)

Vrijdag 15 juni vond de 18e Run for Life plaats op Het Nieuwe Eemland. Het startschot werd gegeven door de wethouder Onderwijs , mevrouw B. Houwing.

Al sinds 2001 organiseert Het Nieuwe Eemland elk jaar een sponsorloop ten bate van kankerbestrijding. Alle leerlingen van de klassen 1 en 2 en ook leerlingen van de klassen 3 en hoger deden hieraan mee.

Tijdens deze Run for Life werd door de deelnemers hardgelopen en gewandeld om op die manier geld bijeen te brengen voor het Toon Hermans Huis Amersfoort, sinds 2013 het goede doel van dit evenement.

Al een aantal jaren geeft het Toon Hermans Huis gastlessen op het Nieuwe Eemland. Hierin komen alle vormen van kanker en het behandelen en verwerken van de ziekte kanker aan bod.

Ook de Businessloop die ’s middags gebruikmaakte van hetzelfde parcours, ondersteunt het Toon Hermans Huis. Veel lopers deden mee, in totaal is het prachtige bedrag van € 16.000,- voor het Toon Hermans Huis Amersfoort opgehaald. Dankjewel allemaal!!

 

‘Vrienden van Meander’ en Toon Hermans Huis zijn goede doel van Marathon Amersfoort

Dit jaar zijn de Vrienden van Meander tezamen met het Toon Hermans Huis aangemerkt als goed doel van de Marathon Amersfoort. Beide organisaties zetten zich in voor mensen met kanker. Het loopevenement vindt plaats op 10 juni 2018. Wie zich inschrijft voor één van de afstanden, kan een donatie doen voor deze goede doelen.

 

Meander Medisch Centrum

In Meander Medisch Centrum is oncologie (zorg bij kanker) één van de speerpunten in de medische zorg die het ziekenhuis biedt aan patiënten in Amersfoort en omgeving. De onafhankelijke Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum zet zich in voor projecten die ten goede komen aan patiënten en bezoekers. Dit jaar wordt onder andere geld ingezameld voor een prettige aankleding van de dagbehandeling oncologie. Floor (22), een van de ambassadeurs van de Vrienden van Meander, hoopt dat veel mensen meedoen: “Als ambassadeur van de Vrienden en patiënt van Meander zie ik hoe belangrijk een prettige ziekenhuisomgeving is die beweging stimuleert en bijdraagt aan herstel”.

Toon Hermans Huis

Het Toon Hermans Huis biedt psycho-oncologische zorg voor jong en oud in de vorm van informatie, ontmoeting, ontspanning en activiteiten. Speerpunt van het THHA is dit jaar o.a. ‘kanker in het gezin’. Hoe ga je daar mee om en welke ondersteuning is daarvoor nodig? Chris Hagelen-Muller, algemeen coördinator: “Dit past helemaal in het thema ‘Kankerpatiënten en hun naasten’, waar zowel Meander Medisch Centrum als het Toon Hermans Huis Amersfoort zich dagelijks voor inzetten. We zijn als Amersfoortse instelling blij met de samenwerking met Marathon Amersfoort. Bij deze roepen we iedereen op om mee te doen op 10 juni!”.
Duncan, deelnemer aan het jongerenprogramma, jongerenPIT van het THHA vindt de ondersteuning van het Huis heel belangrijk: “Na een bijeenkomst van de JongerenPIT voel ik me blij, begrepen en gehoord.”

Informatie/inschrijven voor Marathon Amersfoort 2018:
https://www.marathonamersfoort.nl/