Opbrengst boekenmarkt ASV Daltonschool naar THHA

Op 15 oktober mochten wij van de ASV Daltonschool een waardecheque van 652 euro in ontvangst nemen. Elk jaar organiseert de ASV een boekenmarkt, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Dit jaar was het Toon Hermans Huis Amersfoort het goede doel.

Na de kleine pauze verzamelde de bovenbouw zich op het schoolplein waar de cheque door de broertjes Mees (groep 8) en Daan (groep 6) werd overhandigd aan Vincent Huizing, fundraiser van het THHA. Mees en Daan nemen allebei deel aan de Kidsgroep van het THHA.

Om uit te leggen wat het Toon Hermans Huis doet is in elke bovenbouwklas een presentatie gehouden. Bij alle presentaties heeft Mees zijn ervaringen met de Kidsgroep met de andere leerlingen gedeeld. Daan heeft dit samen met Mees in zijn eigen groep gedaan. De presentaties werden door iedereen als zeer waardevol ervaren.

We zijn erg blij met de mooie opbrengst van deze boekenmarkt en willen de leerlingen en leerkrachten van de ASV Daltonschool hiervoor heel hartelijk bedanken. We hopen dat meer basisscholen dit voorbeeld zullen volgen.

Onthulling van het bedrag aan de leerlingen