Privacyverklaring

Het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA) biedt ondersteuning aan iedereen die direct of indirect met kanker te maken heeft. Voor het aanbieden van onze dienstverlening en het realiseren van onze doelstellingen verwerken wij persoonsgegevens. Dit doen wij op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe THHA omgaat met persoonsgegevens en zich inzet om de privacy van gasten, donateurs, vrijwilligers en overige relaties te waarborgen.​ Deze privacyverklaring kan wijzigen. Deze versie is van 20 september 2021.

Welke gegevens we verzamelen

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Gezinssituatie
 • Relatie met kanker (patiënt, naaste of nabestaande)
 • Kankersoort en stadium
 • Primair behandelcentrum en verwijzer
 • Bezoekdata
 • Deelname aan activiteiten
 • Cookiegegevens

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

De verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen voor:

 • Beheer van de gastenadministratie;
 • Het selecteren, aanbieden en uitvoeren van zorg-op-maat;
 • Communicatie met u;
 • Het informeren over onze dienstverlening en activiteiten;
 • Afhandeling van betalingen;
 • Nakoming van onze verplichtingen naar branchevereniging IPSO;
 • Het optimaliseren en beveiligen van onze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

THHA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de praktijk betekent dit dat wij uw persoonsgegevens bewaren zolang u als gast gebruik maakt van onze dienstverlening en/of zolang u een relatie van THHA bent.

Wie krijgt uw gegevens te zien

​Voor medewerkers van THHA geldt een geheimhoudingsverplichting. Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd.

Delen van persoonsgegevens met derden

THHA kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Periodieke rapportage aan brancheorganisatie IPSO is louter kwantitatief van aard en bevat geen persoonsgegevens. Om deze rapportage op te kunnen stellen gebruiken wij het standaard Intake- en Toestemmingformulier Gasten van IPSO.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door THHA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid naar uzelf of een andere, door u genoemde organisatie. Uiteraard zullen wij ons best doen om u te ondersteunen bij de uitoefening van uw rechten. U kunt uw verzoek of bezwaar sturen naar info@thha.nl.

Cookies

Wij maken op onze website alleen gebruik van technische of functionele cookies op en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein bestandje dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen wordt op het device waarmee u onze website bezoekt.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Wanneer u vragen over deze privacyverklaring heeft, dan kunt u contact opnemen met:

Toon Hermans Huis Amersfoort
Regentesselaan 39
3818 HH Amersfoort

T: 033 – 465 52 27
E: info@thha.nl
W: thha.nl

Ook wanneer u een klacht heeft over uw privacy kunt u bij ons terecht via info@thha.nl. Daarnaast willen wij u wijzen op de mogelijkheid om een privacyklacht te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via deze link.