Over het THHA

Ontstaansgeschiedenis

In 2002 slaat voormalig huisarts Teun Elemans samen met vijf Amersfoortse serviceclubs, de handen ineen en komen tot het oprichten van een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Ze maken hierbij gebruik van de jarenlange ervaringen van de Toon Hermans Huizen in Sittard, Maastricht en Venlo. In 2004 was het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA) een feit.

Samen met een grote groep bevlogen mensen heeft Teun Elemans enkele jaren al zijn energie gestoken in het realiseren van een droom: een huis, waar iedereen die met kanker te maken heeft zonder afspraak binnen zou kunnen lopen. Om informatie te krijgen, psychosociale ondersteuning te krijgen bij het verwerken van de ziekte en de bijbehorende behandelingen, die vaak ingrijpend zijn in het leven van betrokkenen. Teun overleed in 2007 aan kanker, drie jaar na de opening van het THHA.

Naam Toon Hermans Huizen
Toon Hermans, wiens echtgenote Rietje overleed aan kanker, ondersteunde het initiatief en verleende graag zijn naam en faam aan de Toon Hermans Huizen in Nederland.

Contactgegevens:

Regentesselaan 39 3818HH Amersfoort
Tel: 033-465 52 27
ANBI nummer: 812522862
IBAN: NL59ABNA0625216393
 

Dagelijkse leiding en bestuur

Maarten Nuyten (foto) is Algemeen coördinator in het THHA. Op het beleid en de bedrijfsvoering van het THHA wordt toegezien door het volgende onbezoldigde bestuur: 

  • Gonda Peters-Meijers – voorzitter
  • Marcel J. Adriani – penningmeester
  • Maurits Mares – zorg
  • Monica Bronsgeest – bestuurslid

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling van het THHA bestaat uit:

– Drs. L.M.M. Bolsius, Burgemeester van Amersfoort
– Prof.drs. A.L.L.M. Asselbergs, voormalig directeur Rijksdienst voor de monumentenzorg
– Dr. C. Rodenburg, voormalig internist/oncoloog Meander Medisch Centrum