Strijd mee tegen kanker: lever taxussnoeisel in

Heeft u in uw tuin de Taxus baccata plant (taxushaag) staan? Snoei deze plant dan in de periode tussen 15 juni en 31 augustus 2016 en breng het snoeisel naar de speciale inzamelbak op het Milieubrengstation aan de Nijverheidsweg-Noord 35.

In de nieuwe jonge twijgen van deze plant zit de stof baccatine. Dit is belangrijke grondstof voor het maken van geneesmiddelen waarmee kanker wordt bestreden. Door de taxus te snoeien (twijgjes mogen maximaal 30 centimeter zijn) en het snoeisel in te leveren kan het worden gebruikt voor dit medicijn.

Hoe te snoeien?

Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of doek om het snoeisel op te vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen is waardeloos.

Welk snoeisel?

Alleen het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm lang en 1 cm dik) van de Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoei-groen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden.

Vergroot de Hoop

Het inzamelen van taxussnoeisel is een initiatief van Vergroot de Hoop. ROVA stelt ruimte beschikbaar op het Milieubrengstation waar inwoners van Amersfoort het taxussnoeisel kunnen inleveren.

Aannemers

Ook de taxushagen die door aannemers in opdracht van de gemeente in de openbare ruimte worden gesnoeid, worden naar de inzamelbak gebracht.
Meer informatie over de actie Vergroot de Hoop is te vinden op www.vergrootdehoop.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht