Start Kidsgroepen: Nog plekken beschikbaar!

Op zaterdag 4 oktober 2014 starten in het THHA twee verschillende ondersteuningsgroepen voor kinderen van 6-12 jaar. De Kids-groep is bedoeld voor kinderen van wie een ouder of een andere dierbare naaste kanker heeft; de Kids-Rouwgroep voor wie een naaste aan kanker heeft verloren. Het programma bestaat uit negen bijeenkomsten, die eens per maand op zaterdag plaatsvinden.

Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar, aanmelden kan via 033 – 46 55 227, of per email info@thha.nl en de deelname is gratis.

 

Kinderen die in hun jonge leven te maken krijgen met kanker, vormen een kwetsbare groep en verdienen speciale aandacht. Voor kinderen is het geen gemakkelijke opgave om te gaan met de situatie. Niet alleen tijdens het ziekteproces, maar ook daarna. Elk kind gaat op zijn eigen manier met zo’n ingrijpende gebeurtenis om.
Het THHA wil deze kinderen graag een steuntje in de rug geven door ze in een veilige omgeving met elkaar te laten praten, spelen en deel te laten nemen aan allerlei activiteiten. Delen met anderen is tevens een vorm van erkenning voor gevoelens: ze mogen boos, bang of verdrietig zijn. Tijdens de bijeenkomsten van de Kids-groep en de Kids-Rouwgroep krijgen ze de kans leeftijdsgenootjes te ontmoeten die in een soortgelijke situatie verkeren. Feiten en fabels komen op een eerlijke manier, op het niveau van het kind, aan de orde. Ook voor schilderen, tekenen, zingen en kringgesprekken is alle ruimte. Er wordt een sfeer gecreëerd waarin veiligheid en vertrouwen kan ontstaan. Niets is verplicht, er is volop aandacht voor waar de kinderen zelf behoefte aan hebben.

Data bijeenkomsten: 4 oktober, 8 november, 13 december 2014
De data in 2015 worden later bekend gemaakt

Tijd: Kids groep 12.00 – 14.30 uur
Kids rouwgroep 15.00 – 17.30 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht