Minisymposium ‘Kiezen en Delen’: vragen en dilemma’s rond het levenseinde (3 oktober)

Op dinsdag 3 oktober 2017 is er in het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA) een minisymposium getiteld ‘Kiezen en delen’. Het inloophuis THHA wil hiermee vragen en inzichten bespreekbaar maken rondom het levenseinde.

 

 

 

Er zijn drie sprekers:

Margriet Euwema, lid Raad van Bestuur en initiatiefnemer van Hospice Dôme in Amersfoort zal een presentatie verzorgen over keuzemogelijkheden van patiënten voor en gedurende hun verblijf in een hospice.

  • Wanneer en waarom kiezen mensen voor een hospice?
  • Hoe gaat men in het hospice om met de wensen en keuzes die de patiënt maakt? Te denken valt aan: wat wel en niet doen mbt palliatieve behandelingen van pijn, benauwdheid, ongemakken en angst  unfinished business, laatste wensen, palliatieve sedatie en euthanasie, medicijngebruik, familieverhoudingen, omgaan met bezoek, roken, drinken en eten etc. Veel mensen hechten aan eigen regie en autonomie. Hoe verhoudt zich deze wens tot de verminderende mogelijkheden van de patiënt tijdens het levenseinde en de vertaling van de naasten hiervan? Kun je spreken van keuzevrijheid tot het einde toe?

Dr. Haiko Bloemendal, internist-oncoloog Meander MC en voorzitter Nederlandse Vereniging Medische Oncologie. In zijn interactieve presentatie komen aan de orde:

  • Stand van zaken, actuele ontwikkelingen in de medische oncologie.
  • Wat speelt en welke keuzes dienen er gemaakt te worden?
  • Wat is ‘shared decision making’? Er zal worden ingegaan op de laatste ontwikkelingen wat betreft shared decision making en hoe e.e.a. concreet werkt in de praktijk. Valt er iets te kiezen voor de patiënt of zijn de medische / palliatieve richtlijnen bepalend?
  • Welke dilemma’s zijn er voor de medisch specialist en welke voor de patiënt en diens naaste(n)?
  • Hoe lang blijf je bij voorbeeld doorbehandelen als iemand niet meer kan genezen? Wanneer verwijs je door voor psychosociale hulp?

Drs. Leonie Vogels, Coach bij levenseindevragen, als psycholoog betrokken bij de Levenseindekliniek. Onderwerpen van haar interactieve presentatie:

  • Komt de dood ter sprake, waar praat je wel en niet over, en hoe?
  • Het delen van je wensen met je dierbaren is niet eenvoudig. Hoe ga je in gesprek met elkaar over de naderende dood, over afscheid nemen en over de wensen die er zijn? Wat wil je bespreken en wat mag er gevraagd worden?
  • Maar ook hoe geef je aandacht aan wat nog ‘onaf’ blijkt te zijn en hoe kijk je terug op keuzes in je leven.

 

Avondvoorzitter: Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut en coördinator zorg THHA.

Informatie en aanmelden: 033 4655 227/info@thha.nl
Locatie: Regentesselaan 39, Amersfoort (tegenover Centraal Station Amersfoort)
Datum: dinsdag 3 oktober, 19.00-21.45 uur, afsluiting met een drankje en hapje
Entrée: € 7,50, te voldoen bij binnenkomst. Wij beschikken helaas niet over een pin-apparaat, dus graag contant geld meenemen en indien mogelijk gepast.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht