Meet & Match Meander Medisch Centrum

Zo’n tachtig zorgverleners waaronder casemanagers en oncologieverpleegkundigen, die verantwoordelijk zijn voor screening en matching op het gebied van psychosociale oncologie, kwamen samen in Medisch Centrum Meander voor de Meet & Match. Een initiatief van IPSO Instellingen PsychoSociale Oncologie in samenwerking met OncoLokaal en het Toon Hermanshuis Amersfoort.

Tijdens het evenement werden er aan de hand van casuïstiek ervaringen en inzichten uitgewisseld, om kennis te vergroten en regionale samenwerkingen te onderzoeken.

Een van de deelnemers vertelt: “Door samen te komen ervaar ik extra dat we voor het optimaliseren van psychosociale zorg voor oncologische patiënten, we elkaar in de regio nodig hebben. We bundelen vanuit diverse disciplines onze expertise, zoeken verbinding en werken samen om de patiënten te ondersteunen en begeleiden in alle fasen van het ziek zijn. Samen doen en samen stappen zetten richting de toekomst!”

Het Toon Hermans Huis Amersfoort werd vertegenwoordigd door onze betrokken vrijwilligers Arlette, Francien, Cecile, Carolien van der Moolen (bestuur) en Monique Janssen (coördinator zorg). Tijdens de Meet&Match deden de aanwezigen een quiz over allerlei zaken waar de medische hulpverlening en psychosociale zorg voor deze patiëntengroep mee te maken heeft. Carolien heeft de quiz gewonnen en mocht een zak M&M’s (chocoladesnoepjes met een knipoog naar Meet & Match) als prijs in ontvangst nemen!