Kidsgroep en Kids-rouwgroep

Op zaterdag 13 december 2014 organiseert het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA) weer twee verschillende ondersteuningsgroepen voor kinderen van 6-12 jaar.

Kinderen: een kwetsbare groep
De Kids-groep is bedoeld voor kinderen van wie een ouder of een andere dierbare naaste kanker heeft; de Kids-rouwgroep voor wie een naaste aan kanker heeft verloren. Het programma bestaat uit negen bijeenkomsten, die eens per maand op zaterdag plaatsvinden.
Kinderen die in hun jonge leven te maken krijgen met kanker, vormen een kwetsbare groep en verdienen speciale aandacht. Voor kinderen is het geen gemakkelijke opgave om te gaan met de situatie. Niet alleen tijdens het ziekteproces, maar ook daarna. Elk kind gaat op zijn eigen manier met zo’n ingrijpende gebeurtenis om.

Leeftijdsgenootjes ontmoeten
Het THHA wil deze kinderen graag een steuntje in de rug geven door ze in een veilige omgeving met elkaar te laten praten, spelen en deel te laten nemen aan allerlei activiteiten. Delen met anderen is tevens een vorm van erkenning voor gevoelens: ze mogen boos, bang of verdrietig zijn. Tijdens de bijeenkomsten van de Kids-groep en de Kids-Rouwgroep krijgen ze de kans leeftijdsgenootjes te ontmoeten die in een soortgelijke situatie verkeren. Feiten en fabels komen op een eerlijke manier, op het niveau van het kind, aan de orde. Ook voor schilderen, tekenen, zingen en kringgesprekken is alle ruimte. Er wordt een sfeer gecreëerd waarin veiligheid en vertrouwen kan ontstaan. Niets is verplicht, er is volop aandacht voor waar de kinderen zelf behoefte aan hebben.

Data bijeenkomsten: 13 december 2014, eerstvolgende 10 januari 2015
Tijd: Kids groep 12.00 – 14.30 uur
Kids rouwgroep 15.00 – 17.30 uur
Kosten: gratis
Waar: Regentesselaan 39, direct tegenover CS Amersfoort

Ouders kunnen hun kinderen aanmelden via 033 – 46 55 227, of per email info@thha.nl.

Voor meer informatie over het Toon Hermans Huis Amersfoort en de activiteiten die er plaatsvinden: www.jongerenpit.nl en www.thha.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht