Gratis intakegesprekken met psycho-oncologisch therapeut Toon Hermans Huis Amersfoort

Annemiek van Hoogevest foundation financiert met ingang van 1 september 2016 de intakegesprekken in Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA). Hierdoor zijn er geen kosten verbonden aan een eerste gesprek met een psycho-oncologisch therapeut en kan THHA deze professionele zorg laagdrempelig aanbieden.

Met het aanbieden van Psycho-oncologische therapie wil het THHA samen met de cliënt eraan werken dat hij/zij zich geestelijk beter gaat voelen. Deskundige, in oncologie gespecialiseerde therapeuten (Karen Rutgers en Bettina Sari) leren vaardigheden aan waardoor cliënten zelf leren omgaan met de situatie. Sanne Lacor, algemeen coördinator THHA: “Er is steeds meer vraag naar oncologisch gespecialiseerde hulp en wij hebben dat in huis. Door de intakegesprekken voorafgaand aan psycho-oncologische therapie kosteloos aan te bieden, willen we nóg toegankelijker zijn voor een ieder die ons nodig heeft.”

Annemiek van Hoogevest foundation

Annemiek van Hoogevest Foundation steunt naast wetenschappelijk onderzoek via Barcode for Life, al sinds de oprichting in 2013 het THHA. Annemiek, die op 35 jarige leeftijd overleed aan galwegkanker ervoer zelf hoeveel je aan psycho-sociale begeleiding kunt hebben en hoe belangrijk dat kan zijn. Zij hoorde dat het voor mensen soms lastig is om deze hulp te krijgen. Niet omdat ze niet willen, maar omdat het vaak niet vergoed wordt vanuit de zorgverzekeraars. Echtgenoot Maurits van Hoogevest: “Geen optimale zorg omdat je geen geld hebt, dat was voor Annemiek iets wat niet zou moeten kunnen. Daarom hebben we samen de Annemiek van Hoogevest foundation opgericht met een declaratiefonds waaruit die belangrijke begeleiding (deels) wordt betaald voor mensen die daar niet de middelen voor hebben en financieren we nu ook de intakegesprekken.”

Toon Hermans Huis Amersfoort

Het THHA ondersteunt mensen met kanker én hun naasten bij de emotionele verwerking van deze ingrijpende ziekte. Door professionele zorg en activiteiten te bieden, kan jong en oud de eigen veerkracht versterken. Het THHA kent geen wachtlijst en is voor iedereen toegankelijk, ook als de zorg buiten de verzekering valt. We zijn te vinden aan de Regentesselaan 39, tegenover het station.

Terug naar het nieuwsoverzicht