In Memoriam

Ter nagedachtenis van Hanneke Scheepstra

Op 3 juni j.l. overleed Hanneke Scheepstra. Hanneke heeft sinds de oprichting van het THHA het huis gesteund op allerlei manieren, o.a. financieel. Mijn collega Pieternel Haspels en ik kenden Hanneke al vanaf 1984, toen wij met ons werk in het AZU begonnen. 

Hanneke vond het enorm belangrijk dat iedereen die daar behoefte aan heeft, lotgenoten kan ontmoeten of in elk geval die steun krijgt die je nodig hebt van anderen bij het omgaan met ziekte, verlies en de dikwijls grote gevolgen op  vrijwel alle levensgebieden. 

Ook het THHA biedt daar de gelegenheid voor en kon daarom rekenen op Hannekes support. Op de rouwkaart staat: ‘gedreven, betrokken, liefdevol en genietend van haar contacten leefde ze haar jaren dubbel en dwars’. En zo was het! 

Hanneke, heel veel dank voor alles wat jij voor ons gedaan hebt. Henk, haar man, wensen we veel kracht en steun bij het leven met dit grote gemis.

Karen Rutgers