Speciaal schenken

speciaal schenkenU kunt uw gift in vele gevallen als aftrekpost voor de inkomstenbelasting opvoeren. Dit geldt als uw totaal van giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), zoals het THHA, in één kalenderjaar tussen de 1% en 10% van uw inkomen ligt. Het fiscale voordeel is afhankelijk van uw inkomen en kan oplopen tot wel 52% van uw gift.

Ja, ik wil het THHA ondersteunen met een gift en ik wil meer informatie over de mogelijkheden

Periodieke gift Wilt u het THHA periodiek steunen met een gift? Een periodieke gift is fiscaal aantrekkelijker dan een eenmalige gift. Uw jaarlijkse bijdrage is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting zonder dat u rekening hoeft te houden meteen minimum of een maximum van het te geven bedrag. Meer informatie van de belastingdienst vindt u hier. Over verkregen giften is het THHA geen schenkbelasting verschuldigd, dat scheelt weer!

Erfstelling Bij een erfstelling benoemt u een goed doel, in dit geval het THHA, in uw testament tot mede-erfgenaam en laat u het voor een door u bepaald aandeel of percentage meedelen in uw nalatenschap. Na aftrek van de kosten deelt het THHA met het door u vastgestelde aandeel mee in de opbrengst van uw nalatenschap. Over de verkrijging van het erfdeel is het THHA geen erfbelasting verschuldigd.

Legaat Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u een bedrag aan een persoon of instelling zoals het THHA nalaat. U omschrijft zelf welk bedrag of welk goed u wenst na te laten. Het THHA kan uitsluitend recht doen gelden op het vaste bedrag of de bepaalde goederen of waardepapieren die u via uw testament heeft toegewezen. Ook over deze verkrijging is het THHA geen erfbelasting verschuldigd.

Wilt u meer informatie over schenken en nalaten aan het THHA? Neem contact met ons op. We informeren u graag over de mogelijkheden.