Doneer

Tijdens de coronacrisis hebben wij uw steun extra hard nodig. Naast het invullen van onderstaand formulier om donateur te worden is het ook mogelijk om direct een bedrag over te maken via Tikkie.

Donatieformulier

Ja, ik word donateur en machtig hierbij Toon Hermans Huis Amersfoort om tot wederopzegging van hieronder genoemd rekeningnummer (IBAN) een bedrag af te schrijven ter grootte van: Aanvinken wat van toepassing is

Stap 1 van 2