Club van 100

Voor de continuïteit van activiteiten in het Toon Hermans Huis Amersfoort is de Club van 100 opgericht. Deze club van donateurs kan bijdragen aan een vaste geldstroom van voldoende omvang. Dit is essentieel aangezien giften en donaties waarvan het THHA nu afhankelijk is, voor onvoldoende zekerheid zorgen. Lees waarom onze activiteiten zo belangrijk zijn en waarom uw steun hard nodig is.

Jaarlijks krijgen 100.000 mensen in Nederland te horen dat ze kanker hebben. Dat betekent dat vrijwel iedereen in zijn directe omgeving met deze ziekte wordt geconfronteerd. De afgelopen decennia is de behandeling van kanker steeds effectiever geworden, waardoor er steeds minder mensen aan overlijden.

Psychosociale ondersteuning

Hoewel de kwaliteit van behandelingen sterk is verbeterd, is er nog steeds weinig aandacht voor de ingrijpende langetermijneffecten van de ziekte en de impact op gezinsleden en anderen in de directe omgeving. Psychosociale begeleiding wordt in beperkte mate vergoed en er is helaas vaak sprake van lange wachtlijsten.

Individuele ondersteuning en programma’s voor kinderen

Het Toon Hermans Huis Amersfoort onderscheidt zich juist door de individuele ondersteuning en een aantal specifieke programma’s voor bijvoorbeeld kinderen, partners en nabestaanden. Het zal naar verwachting nog wel jaren duren voordat hiervoor financiering van de overheid beschikbaar komt. Omdat het Toon Hermans Huis geheel afhankelijk is van giften en donaties is het daardoor bijzonder lastig om deze activiteiten in stand te houden! Het is daarom een absolute noodzaak om voor een aantal jaren over een vaste geldstroom van voldoende omvang te beschikken.

Continuïteit activiteiten

Het Toon Hermans Huis heeft daarom het initiatief genomen tot oprichting van de Club van Honderd. Een honderdtal betrokken donateurs kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van deze belangrijke activiteiten.
Als lid van de Club van Honderd verbindt u zich om gedurende vijf jaar een bijdrage van € 200, – per jaar te doen. Aangezien het Toon Hermans Huis een ANBI status heeft is dit bedrag volledig aftrekbaar van de belasting. Als alternatief kan men ook kiezen voor een eenmalige bijdrage van € 750, – Ook bijdragen? Mail dan naar maarten.nuyten@thha.nl,

Als lid van de Club van 100:

  • wordt u jaarlijks uitgenodigd voor een bijeenkomst met een presentatie en een hapje en een drankje
  • ontvangt u het sociaal jaarverslag en de activiteitenkalender
  • wordt u op de hoogte gehouden van seminars en bijeenkomsten.