‘Omgaan met angst’ – verslag thema-avond 14 januari

Maandagavond 14 januari vond de themabijeenkomst ‘Omgaan met angst’ plaats in het THHA. Tijdens deze bijeenkomst ging Bettina Sari, GZ-psycholoog en directielid van het THHA, in op gevoelens van angst en paniek.

De diagnose kanker wordt door veel mensen ervaren als een traumatische gebeurtenis: het feit dat de ziekte levensbedreigend is kan als schok worden ervaren. Kanker tast de lichamelijke integriteit aan, en het kan een gevoel geven van machteloosheid en verlies van de regie. Sociale steun kan behulpzaam zijn, maar voor de omgeving is het vaak moeilijk om werkelijk mee te kunnen voelen met de angst die mensen kunnen ervaren als gevolg van de diagnose kanker. Veel mensen ervaren angst voor terugkeer van de ziekte, angst voor pijn, angst om te overlijden aan de ziekte, angst voor onzekerheid…

Bettina legde uit hoe ons brein werkt in bedreigende situaties. De amygdala, in ons brein, scant als het ware constant de omgeving af of er gevaar is of niet. Bij gevaar wordt het lichaam gereed gemaakt voor een reactie, ‘fight’-, ‘flight’- of ‘freeze’. De amygdala kan als het ware te strak staan afgesteld, waardoor er veel vaker een angstreactie – met allerlei lichamelijke signalen- wordt aangewakkerd dan nodig. Als voorbeeld: je voelt iets in je lichaam. Je interpreteert dit als: “Ojee, het is vast weer mis”, je lichaam gaat reageren met stresshormoon en je wordt bang.

Wat maakt angst bij kanker nu zo intens?

Hiervoor de volgende metafoor: Stel, er is bij je ingebroken. Alles overhoop gegooid en waardevolle spullen weg. Dan kan je nog een hele poos een angstgevoel krijgen als je thuiskomt. Maar stel nu dat de politie tegen je zegt dat de inbreker terug kan komen of zich misschien nog wel in je huis verstopt heeft en elk moment tevoorschijn kan komen! Dan durf je misschien niet meer te gaan slapen. Ben je voortdurend bang voor het moment dat de inbreker zich weer laat zien….

Wat kan helpen bij gevoelens van angst?

Door te begrijpen hoe angst werkt kan deze verminderen. ( bijvoorbeeld het gegeven dat angstgevoelens komen, en ook weer gaan. ‘Er IS angst in mij’ ipv ‘Ik ben angst’
Weten dat het heel begrijpelijk is dat je gevoelens van angst –en soms paniek- ervaart.
Ook steun/begrip van je omgeving is belangrijk.
Verder kan lotgenotencontact behulpzaam zijn of professionele begeleiding (bijvoorbeeld Mindfulness).

Na de uiteenzetting door Bettina, waarbij ruim gelegenheid was voor vragen en gesprek was er een korte pauze, en na de pauze werd onderling nog verder gesproken en werden ervaringen uitgewisseld.

Terug naar het nieuwsoverzicht