Bestuursleden

Het Toon Hermanshuis is een inloophuis voor mensen die met kanker geconfronteerd worden en hun naasten. Na de diagnose kanker komt het medische traject goed op gang maar voor de niet-medische aspecten (aanvaarding, rouwverwerking, veerkracht en conditie) is aanzienlijk minder aandacht, zowel voor de patiënt zelf alsook voor zijn of haar omgeving. Het Toon Hermans Huis Amersfoort vult die leemte. Als aanvulling op de medische zorg worden patiënten en hun naasten begeleid met psychosociaal-oncologische zorg, ontmoetingen met lotgenoten, een goed gesprek, kidsgroepen en met bijeenkomsten gericht op zingeving. 

De organisatie werkt met professionals en professioneel getrainde vrijwilligers die het huis een warm hart toedragen. Ze dragen zorg voor het goed functioneren van het huis. Ondanks dat het huis een vrijwilligersorganisatie is en grotendeels afhankelijk van donaties, giften, schenkingen en sponsoring, wordt er kwalitatief hoogwaardig werk geleverd.

Voor meer informatie zie ook de website www.thha.nl. 

Het Toon Hermans Huis Amersfoort bestaat meer dan 15 jaar en wordt op dit moment omgevormd om de komende 15 jaar ook weer vele mensen te kunnen helpen. Voor versterking van het bestuur wordt daarom gezocht naar twee nieuwe

Bestuursleden

Algemene profiel kenmerken bestuursleden

 • Voelt zich verbonden met de organisatie;
 • Neemt actief deel aan het bestuur; 
 • Kan een eigen menig vormen;
 • Bepaalt samen met de andere bestuursleden het beleid en draagt dit actief uit; 
 • Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de organisatie;
 • Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • Assisteert binnen het bestuur en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid;  
 • Ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissietaken; 
 • Heeft een netwerk in het Amersfoortse bedrijfsleven of zorg;
 • Is handig in het gebruik van geautomatiseerde systemen;
 • Kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Binnen het bestuur worden de taken verdeeld al naar gelang de beschikbare expertise van de bestuursleden. Mocht je ervaring en kennis hebben op het gebied van PR of fondsenwerving, of in de rol van secretaris, is dat een pré.

Het bestuur vergadert 1 keer per maand op informele wijze, doch volgens good governance. De tijdsbesteding is wekelijks naar eigen inzicht en het betreft een onbezoldigde functie.

Gelet op de samenstelling van het bestuur gaat nadrukkelijk de aandacht uit naar kandidaten die bijdragen aan de diversiteit en veelzijdigheid van het bestuur.

Ons team is jong en zit vol energie en enthousiasme. Wil je daar graag deel van uitmaken en wil je een bijdrage leveren aan het voortbestaan van het Toon Hermans Huis Amersfoort en herken jij je in het profiel, dan kijken wij erna uit je te ontmoeten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gonda Peters-Meijers Voorzitter bestuur Toon Hermans Huis Amersfoort, bereikbaar via: gonda.peters@thha.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht