Disclaimer

De informatie op thha.nl is met grote zorg samengesteld door het Toon Hermans Huis Amersfoort.

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere artikelen mogen niet worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Toon Hermans Huis Amersfoort.

Het Toon Hermans Huis Amersfoort kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van thha.nl, noch voor schade als gevolg van eventuele onvolkomenheden of onjuistheden, of voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan.

Het Toon Hermans Huis Amersfoort mag tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor thha.nl naar eigen inzicht wijzigen. Daarnaast behoudt het Toon Hermans Huis Amersfoort zich het recht voor aangeboden informatie niet te plaatsen.

Het Toon Hermans Huis Amersfoort is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarnaar op thha.nl wordt verwezen.

Privacy

Privacybeleid voor Inloophuizen (IPSO)

Gasten van een inloophuis verdienen ondersteuning van een zo professioneel mogelijk niveau. Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt ook een wettelijke zorgplicht voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gasten. In dit privacybeleid leggen we uit hoe THHA omgaat met persoonsgegevens en de privacy van gasten helpt waarborgen.​

Welke gegevens we verzamelen van onze gasten:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Kankersoort en stadium
 • Primair behandelcentrum en verwijzer
 • Bezoekdata
 • Deelname aan activiteiten
 • Cookiegegevens (alleen bij gebruik van onze website)​

Hoe we uw gegevens gebruiken

De verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen voor:

 • Opname in het gasten-registratiesysteem;
 • Het selecteren, aanbieden en uitvoeren van zorg-op-maat;
 • Communicatie met u;
 • Het aanbieden van nieuwsbrieven;
 • Het optimaliseren en beveiligen van onze website.

Wie krijgt uw gegevens te zien

​Voor medewerkers van het inloophuis geldt een geheimhoudingsverplichting.

Persoonlijke gegevens verstrekken wij zonder uw toestemming niet aan derden.

Periodieke rapportage aan branche-organisatie IPSO is kwantitatief van aard en bevat geen persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat papieren informatie van of over u achter slot en grendel wordt opgeborgen, het registratiesysteem is eveneens privacyproof.

Uw toestemming

Wij mogen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als u ons hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven. Voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens en het registreren van uw toestemming gebruiken wij het standaard Intake- en Toestemmingformulier Gasten van brancheorganisatie IPSO.

Uw rechten

Uiteraard zullen wij ons best doen om u te ondersteunen bij de uitoefening van uw rechten. Zo kunt u ons, met redelijke tussenpozen, vragen de gegevens die wij van u hebben: in te zien, te wijzigen, over te dragen of te vergeten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.thha.nl of contact opnemen met info@thha.nl

U kunt ook mailen naar privacy@ipso.nl.

 

Cookies

Wij maken op onze website alleen gebruik van technische of functionele cookies op en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein bestandje dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen wordt op het device waarmee u onze website bezoekt.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Meer informatie:
Toon Hermans Huis Amersfoort
Regentesselaan 39
3818 HH Amersfoort

T: 033 – 465 52 27
E: info@thha.nl
W: thha.nl