Disclaimer

De informatie op thha.nl is met grote zorg samengesteld door het Toon Hermans Huis Amersfoort.

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere artikelen mogen niet worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Toon Hermans Huis Amersfoort.

Het Toon Hermans Huis Amersfoort kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van thha.nl, noch voor schade als gevolg van eventuele onvolkomenheden of onjuistheden, of voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan.

Het Toon Hermans Huis Amersfoort mag tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor thha.nl naar eigen inzicht wijzigen. Daarnaast behoudt het Toon Hermans Huis Amersfoort zich het recht voor aangeboden informatie niet te plaatsen.

Het Toon Hermans Huis Amersfoort is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarnaar op thha.nl wordt verwezen.

Verandering in privacywetgeving

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

Ook het Toon Hermans Huis bereidt zich voor op de komende wetgeving rondom (uw) privacy (de AVG mei 2018). Wij doen dit samen met de brancheorganisatie IPSO.

Lees meer over de consequenties van de invoering van deze richtlijn: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Cookies

Wij maken op onze website alleen gebruik van technische of functionele cookies op en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein bestandje dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen wordt op het device waarmee u onze website bezoekt.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Meer informatie:
Toon Hermans Huis Amersfoort
Regentesselaan 39
3818 HH Amersfoort

T: 033 – 465 52 27
E: info@thha.nl
W: thha.nl