‘Rouwverwerkingsgroep voor nabestaanden’

Vanaf 2 oktober 2017 in het Toon Hermans Huis Amersfoort

In het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA) start op maandag 2 oktober aanstaande de ‘Rouwverwerkingsgroep voor nabestaanden’. Deze gespreksgroep voor mensen die een naaste aan kanker hebben verloren komt gedurende zeven keer bijeen van 14.00-16.00 uur. De begeleiding is in handen van Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut en Tineke van Diggelen, gastvrouw in het THHA.

Emoties

Veel mensen voelen zich vaak erg alleen wanneer zij een dierbare hebben verloren. Heftige emoties, terugkijken en loslaten, dat is vaak niet gemakkelijk. En na enige tijd kan in de eigen omgeving de aandacht voor het rouwproces verminderen. De ‘Rouwverwerkingsgroep voor nabestaanden’ biedt daarom ruimte om gevoelens en ervaringen die te maken hebben met het verlies te uiten en met elkaar te delen. Dit gebeurt in de vorm van gesprekken, oefeningen om te ontspannen, meditaties en visualisatieoefeningen.

Delen van ervaringen

Tijdens de bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op onderwerpen als: Wat kan mij helpen om mijn verdriet te verwerken? Wat doe ik thuis en in mijn eigen omgeving met al die heftige emoties als wanhoop, pijn en verdriet? Hoe kijk ik terug op de periode van ziekte en behandeling? Hoe kan ik de periode van ‘zorgen voor’ afsluiten? Wanneer is er weer ruimte voor mijn eigen toekomst? Hoe ga ik mijn leven invullen?
Het delen van ervaringen kan opluchting geven doordat deelnemers veel bij elkaar herkennen. Velen ervaren dit lotgenotencontact als belangrijke hulpbron in een proces dat dikwijls als eenzaam wordt beleefd. Ook kan alleen al luisteren naar hoe anderen met de problemen omgaan, behulpzaam zijn. Na verloop van tijd kan er dan ruimte komen om het leven alleen weer op te bouwen.
De ‘Rouwverwerkingsgroep voor nabestaanden’ is bedoeld voor hen die een naaste aan kanker hebben verloren. Na aanmelding worden belangstellenden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Aanmelden

Voor deelname aan de groep wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 100,- per persoon.
De vervolgdata zijn 9 en 23 oktober; 6 en 20 november; 4 en 18 december 2017 van 14.00-16.00 uur.
Voor aanmelding en informatie: tel. 033 4655227, info@thha.nl of www.thha.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht