Reiki

Wat is Reiki?

Reiki is een healing techniek die oorspronkelijk afkomstig is uit Japan. Reiki brengt energie in het lichaam in beweging door middel van aanraking. Alles wat leeft bestaat uit energie.

Door shock, trauma, verdriet of fysieke klachten kunnen blokkades in het lichaam zijn ontstaan. Hierdoor kan het dat er bijvoorbeeld pijn of ziekte wordt ervaren. We zijn ons er vaak niet van bewust dat dat gebeurd is, maar het lichaam registreert elke situatie en het aangeven van pijn is de manier van het lichaam om ons duidelijk te maken dat er iets aan gedaan moet worden (healing signal). Reiki is een energetische vorm van een holistische heling.

Bij een behandeling ligt de cliënt gekleed op een behandeltafel. De behandelaar legt – na afstemming – de handen op het lichaam van de cliënt. Op deze manier kan door het gehele lichaam energie in beweging worden gebracht. De intelligentie van het lichaam brengt de energie naar de plek waar de heling nodig is. Waarschijnlijk is dat waar de oorsprong van de klacht is ontstaan.

Het kan ook zijn dat dat in fases gaat, dat betekent dat de Reiki eerst naar een bepaald gebied in het lichaam gaat en bij een volgende behandeling weer naar een ander gebied, om uiteindelijk bij de bron uit te komen, zodat het daar kan worden geheeld. Het lichaam heeft dan iets meer tijd nodig om een klacht te verhelpen. Waarschijnlijk was de klacht ook niet in een dag ontstaan en heeft het soms iets meer tijd nodig om ook de gevolgblokkades op te ruimen. Bij acute klachten, zoals een val of een verstuikte enkel of hoofdpijn, werkt Reiki wel meteen op deze pijn door het gebied in beweging te brengen en zodanig op te lossen.

Wat ervaart een cliënt?

De cliënt kan waarnemen dat een plek warmer of kouder gaat voelen. Ook kan er een andere sensatie in het lichaam worden ervaren. Soms worden kleuren gezien of ingevingen ervaren. Ook als de cliënt zelf niets lijkt te ervaren doet de Reiki zijn werk.

In het algemeen ervaart de cliënt in ieder geval een algehele ontspanning tijdens en na de behandeling. Dit kan wel even aanhouden.

Na de behandeling wordt altijd een glaasje water aangeboden om de afvalstoffen goed weg te laten spoelen.

Er zijn 2 sessies van 45 minuten per ochtend op de eerste maandag van de maand. Alleen in januari is dat op de tweede maandag.

Luciënne de Zeeuw (57) is therapeut, meditatietrainer en Reiki behandelaar en heeft een eigen praktijk in Amersfoort: InBalanZenTouch.

De eigen bijdrage voor Reiki is € 8,- per keer. We verzoeken je vriendelijk deze bijdrage te voldoen via de QR-code in het Toon Hermans Huis. Als het echt niet anders kan, kun je ook contant betalen.

Aanmelden via aanmelden@thha.nl of via (033) 465 52 27 (maandag t/m donderdag tussen 10 en 14 uur).

Details

Wanneer:

maandelijks op maandag

Start datum:

31 december 2023

Start tijd:

10:00

Eind tijd:

12:00

Begeleid door:

Luciënne de Zeeuw

Eigen bijdrage:

€ 8,-

Regentesselaan 39, 3818 HH Amersfoort

Aanmelden kan via: aanmelden@thha.nl of via (033) 465 5227