Open atelier nieuws over 21 april

We gaan op woensdag 21 april starten met de mogelijkheid binnen de corona maatregelen voor 2
personen om aanwezig te zijn in het open atelier . Er zal dan een begeleider zijn . Gasten mogen zelf
initiatief nemen om met de aanwezige materialen aan de slag te gaan maar er kan indien gewenst
ook onder begeleiding gewerkt worden. Aanmelden moet altijd.
In principe zijn we open van 13.30.u tot 15.00 u. In overleg kan er zowel van tijd als dag afgeweken
worden als er meer aanmeldingen zijn.
Houdt u er rekening mee dat aanmelden niet altijd vanzelfsprekend betekent dat er plaats is .
Aanmelden kan tot en met maandag via internet op aanmelden@thha.nl, of per telefoon (033) 465
52 27 van 10.00u tot 14.00u bij een van de gastvrouwen.
Als de woensdag bezet is wordt u teruggebeld en in overleg gekeken of er andere mogelijkheden
zijn.
Natuurlijk hopen we u te zien in het open atelier !

Met vriendelijke groet, Nancy, Fraukje , Derya en Marja

Terug naar het nieuwsoverzicht