Ontmoetingsgroep voor mensen met een overleden partner (middag)

Elke maand vinden er ontmoetingsbijeenkomsten plaats voor mensen die een dierbare verloren hebben aan kanker.

Mensen die een naaste aan kanker hebben verloren, hebben vaak veel te verwerken. Niet alleen is er het definitieve afscheid, met heftige gevoelens die dat met zich mee kan brengen. Maar ook betekent het verlies dat er een einde is gekomen aan een vaak intensieve periode van verzorging van de zieke en het doorleven van angst en hoop.

De ontmoetingsgroep voor mensen met een overleden partner  is dé plek waar lotgenoten, die een dierbare aan kanker hebben verloren, verdriet kunnen delen.

Tijdens de bijeenkomst kunnen mensen in een vergelijkbare situatie, verdriet delen, ervaringen en verhalen uitwisselen, om steun en herkenning te vinden bij lotgenoten.

Het Toon Hermans Huis Amersfoort is een plek waar nabestaanden elkaar in informele en huiselijke sfeer kunnen ontmoeten. Er is tijd, ruimte en respect voor ieders persoonlijke ervaringen en wensen: een luisterend oor, je verhaal vertellen, een verhelderende vraag, een ontspanningsoefening, ruimte voor stilte of wat ook maar behulpzaam kan zijn.

Ontmoetingsgroep voor mensen met een overleden partner (middag)

Elke 2e maandag van de maand om 13.30 uur.
Samenstelling en thema’s staan niet vast.
Graag telefonisch (033) 465 52 27  of per mail aanmelden@thha.nl.

Voor deze ontmoetingsgroepen is geen eigen bijdrage vereist; een donatie ten behoeve van de continuering van onze activiteiten wordt zeer gewaardeerd!

Er is ook een avondgroep voor personen, die hun partner hebben verloren door kanker. Dit is een vaste groep die 8 – 10 keer samenkomt op dinsdagavonden, data en tijden volgen na aanmelding en eerste kennismaking.

De groep bespreekt verschillende rouwthema’s volgens een min of meer vast programma.

Start 1 à 2 keer per jaar. Klik voor meer informatie!

Details

Wanneer:

maandelijks op maandag

Start datum:

11 oktober 2021

Start tijd:

13:30

Eind tijd:

15:00

Begeleid door:

Tineke van Diggelen

Regentesselaan 39, Amersfoort

Aanmelden kan via: aanmelden@thha.nl of via (033) 465 52 27