Ontmoetingsgroep voor mensen met een overleden partner (avond)

In het Toon Hermans Huis Amersfoort bestaat een ontmoetingsgroep voor mensen met een aan kanker overleden partner. Wij bieden voor iedereen die geconfronteerd wordt met de ziekte kanker een warm en gastvrij inloophuis waar je een luisterend oor vindt, voorlichting kunt krijgen, kunt deelnemen aan ontspannende activiteiten, themabijeenkomsten bezoeken én contact kunt hebben met lotgenoten.

Immers, het contact met lotgenoten helpt de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die diep geraakt worden door kanker. Vooral de nabestaanden… want kanker treft jou niet alleen.

Mensen die hun naaste aan kanker hebben verloren, hebben vaak veel te verwerken. Niet alleen is er het definitieve afscheid, met alle heftige gevoelens die dat met zich mee kan brengen. Maar ook betekent dit verlies dat er een einde is gekomen aan een vaak intensieve periode van intensieve hulp en verzorging.

Omgaan met rouw en verlies is een onderwerp van de ontmoetingsgroep voor mensen met een aan kanker overleden partner

Iedereen rouwt op zijn of haar eigen manier, en daar is niets mis mee. Er zijn geen vaste regels voor hoe een rouwproces verloopt.

Er bestaat simpelweg niet zoiets als een handleiding voor nabestaanden, en het ligt ook niet vast hoe lang het rouwproces duurt. Rouwen is een uniek en persoonlijk proces.  Hoe je om je partner rouwt hangt bijvoorbeeld af van hoe je als persoon in elkaar zit, wat je hebt meegekregen over omgaan met verlies, van jouw relatie met degene die is overleden, op welke wijze jouw partner is overleden en van hoe je op dit moment zelf in het leven staat.

In de Ontmoetingsgroep voor mensen met een overleden partner (avond) kun je maandelijks met andere deelnemers, in een vergelijkbare situatie, ervaringen en verhalen uitwisselen om steun en herkenning te vinden.

Er is tijd, ruimte en respect voor ieders persoonlijke ervaringen en wensen: een luisterend oor, je verhaal vertellen, een verhelderende vraag, een ontspanningsoefening, ruimte voor stilte of wat ook maar behulpzaam kan zijn.

De avondgroep is een vaste groep mensen en deze bijeenkomsten volgen een min of meer vast programma aan de hand van diverse rouwthema’s.

Nieuwe deelnemers kunnen wachten op een volgende serie, en in de tussenliggende periode eventueel de ontmoetingsgroep voor mensen met een overleden partner middag bezoeken.

Wanneer: maandelijks op dinsdagavond.

Je kunt je aanmelden per mail: aanmelden@thha.nl of bellen: (033) 465 52 27

Na aanmelding vindt altijd een korte intake plaats.

Geen verplichte eigen bijdrage, maar een donatie is welkom.

Details

Wanneer:

1 januari 1970

Start tijd:

19:30

Eind tijd:

21:30

Begeleid door:

Petra van Daatselaar en Tineke van Diggelen

Regentesselaan 39, Amersfoort

Aanmelden kan via: aanmelden@thha.nl of via (033) 465 52 27