Kids-Groep en Kids-Rouwgroep (16 april)

Voor kinderen tussen de 6-12 jaar die in hun directe omgeving te maken hebben met kanker zijn er speciale ondersteuningsgroepen bij het THHA. Eén keer per maand op zaterdag, komt de Kids-Groep of Kids-Rouwgroep bijeen. Voor 16 april 2016, de eerstvolgende bijeenkomst, kun je je nog aanmelden.

Er zijn twee verschillende ondersteuningsgroepen: de Kids-Groep is bedoeld voor kinderen van wie een ouder of een andere dierbare naaste kanker heeft, de Kids-Rouwgroep voor wie een naaste aan kanker heeft verloren. Het programma bestaat uit meerdere bijeenkomsten, die eens per maand op zaterdag plaatsvinden.

Speciale aandacht voor kinderen

Kinderen die in hun jonge leven te maken krijgen met kanker, vormen een kwetsbare groep en verdienen speciale aandacht. Voor kinderen is het geen gemakkelijke opgave om te gaan met de situatie. Niet alleen tijdens het ziekteproces, maar ook daarna. Elk kind gaat op zijn eigen manier met zo’n ingrijpende gebeurtenis om.

Steuntje in de rug

Het THHA wil deze kinderen graag een steuntje in de rug geven door ze in een veilige omgeving met elkaar te laten praten, spelen en deel te laten nemen aan allerlei activiteiten. Delen met anderen is tevens een vorm van erkenning voor gevoelens: ze mogen boos, bang of verdrietig zijn.

Samen met anderen

Tijdens de bijeenkomsten van de Kids-Groep en de Kids-Rouwgroep krijgen ze de kans leeftijdsgenootjes te ontmoeten die in een soortgelijke situatie verkeren. Feiten en fabels komen op een eerlijke manier, op het niveau van het kind, aan de orde. Ook voor schilderen, tekenen, zingen en kringgesprekken is alle ruimte. Er wordt een sfeer gecreëerd waarin veiligheid en vertrouwen kan ontstaan. Niets is verplicht, er is volop aandacht voor waar de kinderen zelf behoefte aan hebben.

Data eerstvolgende bijeenkomsten:
Kids-Groep: 16 april, 7 mei, 11 juni, 18 juni 2016, 12.00 – 14.30 uur
Kids-Rouwgroep: 16 april, 28 mei, 18 juni (uitje) 15.00 – 17.30 uur

Kosten: gratis.

Voor aanmelden en meer informatie: tel. 033 465 52 27

Terug naar het nieuwsoverzicht