Instromen nog mogelijk bij cursus Meditatie & Mindfulness

Bij de pas gestarte cursus (25 april) meditatie & mindfulness zijn nog een aantal plaatsen vrij en kun je dus nog instromen.

De cursus Meditatie & Mindfulness bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur. Deelnemers verbinden zich voor 10 bijeenkomsten maar kunnen iedere week instromen (en betalen dan naar rato). Ook kan men wel eens een bijeenkomst overslaan en later inhalen.

Met Meditatie & Mindfulness leer je ontspannen en mediteren. Ook leer je hoe je je emoties niet het laatste woord hoeft te geven. Hoe je zonder oordeel kunt ervaren wat er gaande is. Meditatie is het trainen van je geest, zodat je je aandacht kunt richten op dat wat nu aan de orde is. Mindfulness is met aandacht aanwezig zijn bij wat er is. Je leert aandacht geven én je leert loslaten, zodat je tot rust kunt komen ondanks moeilijkheden in je leven. Je krijgt om dit thuis te oefenen ‘huiswerk’ mee. Tijdens de bijeenkomst vindt uitwisseling plaats over hoe dat gaat en wat jij nodig hebt om M&M in je dagelijks leven te kunnen integreren. Je leert verschillende vormen van meditatie, zodat je kunt uitvinden wat bij jou aansluit. Je voert de oefeningen uit in een houding die je zelf prettig vindt. Dat kan zittend op een stoel of liggend op een mat zijn. De bijeenkomsten zijn geschikt voor iedereen.

Vanaf dinsdag 25 april 2017 is de cursus van 10 bijeenkomsten gestart.
Data: dinsdag 25 april, 2, 9, 16, 23, 30 mei, 6, 13, 20 juni van 11.00 tot 12.30 uur, laatste bijeenkomst wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld.
Locatie: Regentesselaan 39, Amersfoort
Kosten: € 100,- voor de gehele cursus, bij later instromen naar rato
Begeleiding: Karen Rutgers (psycho-oncologisch therapeut)
Meer informatie of aanmelden: info@thha.nl of tel. 033 4655227

Terug naar het nieuwsoverzicht