Informatieavond ‘Impact van kanker op kinderen en jongeren’ (12 september)

Als in een gezin of familie iemand kanker krijgt, heeft dat gevolgen voor alle betrokkenen: kinderen, jongeren, ouders, familieleden, vrienden, leerkrachten etc.

Tijdens deze avond komt aan de orde wat er allemaal verandert voor kinderen en jongeren, en op de impact daarvan en hoe je omgaat met al deze gevolgen. Gevolgen voor jezelf, maar ook voor de onderlinge relaties, voor contacten met vrienden, tijdsbesteding, je werk, school, vrije tijd. Hoe praat je met elkaar? Wat bespreek je wel en niet met kinderen en jongeren? En wat als ieder daar heel verschillend mee om blijkt te gaan? Hoe ga je om met eigen en elkaars emoties en hoe kan je elkaar daarbij tot steun zijn? Kan de dood ter sprake komen? Wat helpt en wat helpt niet? Wat zijn steunbronnen die helpen veerkracht te versterken, zowel van jezelf als van het hele gezin, en de mensen om je heen.

Karen Rutgers-van Wijlen, coördinator zorg en psycho-oncologisch therapeut in het THHA zal een inleiding houden en er is gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.
Het kids- en jongerenteam van het THHA is aanwezig voor toelichting op het aanbod voor kids- en jongeren in het THHA in het komende seizoen, en voor verdere vragen, ondersteuning en aandacht.

* Deelname aan de themabijeenkomst is kosteloos.
* Aanmelden graag telefonisch via 033 – 465 52 27 of via e-mail info@thha.nl.

Datum: 12 september 2016
Tijd: 20:00 – 22:00
Door: Karen Rutgers
Plaats: Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA), Regentesselaan 39

Terug naar het nieuwsoverzicht