‘Wat bezielt je?’ is dé vraag die besproken wordt in de bezinningsgroep van het Toon Hermans Huis Amersfoort

 

‘Wat bezielt je?’ is de vraag die centraal staat tijdens zeven bijeenkomsten, die plaatsvinden in het Toon Hermans Huis Amersfoort. Belangstellenden kunnen deelnemen aan een bezinningsgroep over bezieling als je ernstig ziek bent (geweest). De gespreksgroep wordt begeleid door Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut van het Toon Hermans Huis.

Hoe ga je om met je levens- en wereldbeschouwing wanneer je geconfronteerd wordt met kanker?

De confrontatie met kanker, maakt fundamentele vragen los. Niets lijkt meer vanzelfsprekend. Kun je je vertrouwde levens- en wereldbeschouwing nog handhaven, nu je zelf als persoon zó in het geding bent? Welke hulpbronnen kun je aanspreken?

En geven die nog antwoorden waar je iets mee kunt? Als je leven zo betrekkelijk blijkt te zijn, wat is dan de betekenis? Kan de legende van Parcival, de middeleeuwse ridder op zoek naar de graal, een mogelijke hulpbron vormen om met nieuwe ogen naar de eigen thema’s te kijken.

Elke bijeenkomst zal aan de hand van thema’s uit het Parcival-verhaal onderzocht worden welk spoor zichtbaar wordt in ieders eigen levensverhaal. Dit wordt een ontdekkingsreis aan de hand van gesprekken, opdrachten, verbeelding, poëzie, muziek en meditatie. De legende van Parcival, de middeleeuwse ridder op zoek naar de Graal, kan een hulpbron vormen om met nieuwe ogen naar de eigen thema’s te kijken.

De bezinningsgroep is bedoeld voor mensen met kanker en hun naasten, zoals partners, familie, vrienden en ook nabestaanden zijn van harte welkom om deel te nemen.

De eigen bijdrage is € 84,- per persoon voor zeven bijeenkomsten. Als er nog geen startdatum gepland is, kan interesse wel worden opgegeven.

Informeer gerust naar de start van een nieuwe bezinningsgroep: (033) 465 52 27 of per mail aanmelden@thha.nl

Details

Eigen bijdrage:

€ 84,-

Regentesselaan 39, 3818 HH Amersfoort

Aanmelden kan via: aanmelden@thha.nl of via (033) 465 52 27