Toon werkt! voor werknemers

1. Aanbod voor werknemers

1.1. Coaching bij re-integratie (spoor 1 en spoor 2)

Als u weer wilt starten met werk of al een tijdje aan het werk bent, dan kan het zijn dat:

  • U moeite heeft om goed voor uzelf op te komen en uw grenzen te bewaken.
  • Het lastig is om te gaan met de beperkte energie en concentratievermogen.
  • De communicatie met uw leidinggevende of enkele collega’s niet goed verloopt.
  • Uw eigen verwachtingen of die van anderen u in de weg zitten.
  • U vragen heeft rondom de re-integratie waarmee u bij niemand terecht kan.

Coaching met een onafhankelijke coach buiten de organisatie kan dan heel ondersteunend zijn. Een plek waar tijd en ruimte is om rustig stil te staan en te zoeken naar een goede aanpak.

Onze werkwijze

Coaching start met een kennismakingsgesprek met één van de coaches van Toon Werkt!. Wij verkennen uw vragen en u maakt kennis met de coach en zijn/haar methodiek van werken. Belangrijk is, dat u vertrouwen heeft in de aanpak en dat er een klik is. Contact en afstemming met uw werkgever is vanzelfsprekend.

In onze benaderingswijze staat centraal dat u vanuit uw mogelijkheden, drijfveren, kwaliteiten en talenten zelf regie neemt in uw terugkeer. Vitaliteit en zelfvertrouwen nemen dan toe en u krijgt een goed beeld van de werkhervattings-mogelijkheden. Wij ondersteunen u om op eigen kracht tot keuzes te komen en concrete stappen te zetten.

Specifiek voor spoor 2: In loopbaancoaching begeleidt de loopbaancoach van Toon Werkt! u in het goed op een rij zetten van wat u nu motiveert en wat uw kwaliteiten en mogelijkheden zijn. Wanneer de nieuwe loopbaanrichting helder is komt de fase van het verkrijgen van het gewenste werk. U oriënteert zich concreet op de arbeidsmarkt door informatie in te winnen, contacten te leggen en met mensen te spreken. U gaat actief aan de slag en maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden van social media. U formuleert duidelijke cv’s en sollicitatiebrieven én leert zich enthousiast en helder te presenteren (zowel verbaal als non-verbaal) in netwerk- en sollicitatiegesprekken. Het resultaat is, dat u zich effectief presenteert. Zodoende vergroot u sterk uw kans op succes in het vinden van een nieuwe functie die bij uw wensen en mogelijkheden past.

Op basis van het kennismakingsgesprek stellen we een offerte op met daarin: uw vraag, het gewenste resultaat, de werkwijze, het aantal gesprekken en de prijs. Afhankelijk van uw vraag en doelstelling zijn dit meestal 8 tot 12 gesprekken van 1 uur (spoor 1 / spoor 2), inclusief 3 gesprek bij start en eind. Na goedkeuring door de opdrachtgever (uw werkgever) start het begeleidingstraject. Halverwege en aan het einde van de coaching evalueren we de resultaten en volgt een rapportage.

 

1.2. Second opinion bedrijfsarts

In voorkomende situaties kunnen wij vanuit Toon Werkt! het advies uitbrengen aan werknemer en/of de werkgever om via Toon Werkt! bij een onafhankelijk bedrijfsarts een consult aan te vragen voor een second opinion. Dit betreft vaak uitzonderlijke situaties, waarbij een extra gewogen advies mee kan helpen ter voorkoming van stagnatie in de re-integratie. Het is niet wenselijk om de re-integratie in een juridische touwtrek-situatie te laten komen. De werknemer heeft altijd het recht om een second opinion aan te vragen. Wij bieden in dat geval de aan Toon Werkt! verbonden bedrijfsarts aan.

De zzp’er en de ondernemer met klein bedrijf zullen alleen in geval van een AO-verzekering met een bedrijfsarts/verzekeringsgeneeskundige te maken hebben, waarbij een claimbeoordeling over de medische situatie wordt gedaan. Van daaruit wordt mede de hoogte en te verwachten duur van het uit te keren bedrag vastgesteld. Per verzekeraar is het verschillend hoeveel aandacht er uit gaat (al dan niet met tussenkomst van ook een arbeidsdeskundige) naar de betrokken verzekerde. Zo is de mate en de wijze van advisering rond benutbare mogelijkheden ten aanzien van werk in het eigen bedrijf verschillend.

Onze werkwijze

Voor de zelfstandig ondernemer zonder AO-verzekering is een bedrijfsarts nooit in beeld. In dat geval kan de aan Toon Werkt! verbonden bedrijfsarts een belangrijke ondersteunende rol spelen.

Bij het inzetten van de aan Toon Werkt! verbonden bedrijfsarts als ‘second opinion’ zal ook afstemming moeten plaatsvinden met de verzekeraar.