Ontmoetingsgroepen

 


Een belangrijk onderdeel van de professionele (Eerstelijns) zorg zijn gespreksgroepen. Ontmoetings- en verwerkingsgroepen bieden deelnemers gelegenheid tot zich uiten, verwerken wat hen is overkomen en tot lotgenotencontact. Er is aandacht voor de eigen ervaringen, het hervinden van de eigen kracht, te horen hoe anderen e.e.a. beleven en aanpakken, je ontvangt steun maar geeft zelf ook steun aan anderen. De professionele begeleiding schept voorwaarden hiertoe en biedt veiligheid.

Er zijn verschillende ontmoetingsgroepen in het Toon Hermans Huis, kijk op de agenda voor de exacte data en tijden.

Ontmoetingsavond AYA’s (18-35 jr)

Inloopmiddag/-avond voor nabestaanden

Inloopavond voor partners van mensen met kanker

Ontmoetingsgroep ‘Leven met uitzaaiingen’

Rouwverwerkingsgroep voor nabestaanden

Bezinningsgroep ‘Wat bezielt je’

 

Ontmoetingsavond AYA’s*

Jong en kanker, hoe ga je ermee om?

jonge mensenKanker kan iedereen treffen, maar toch bestaat het beeld dat het voornamelijk bij oudere mensen voorkomt. Daarom kan het extra hard aankomen als je jong en in de bloei van je leven bent. De ontmoetingsavonden in het THHA zijn bedoeld om leeftijdsgenoten die kanker hebben of hebben gehad met elkaar in contact te brengen. In een veilige sfeer kun je met elkaar delen hoe je leeft met en na kanker. Ben je tussen de 18-35 en wil je andere jonge mensen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen loop dan eens binnen.

*AYA: Adolescent & Young Adult
Wanneer: één keer per 2 maanden op dinsdagavond, kijk op de agenda voor de exacte data
Kosten: gratis
Begeleiding: vrijwilligers Jong Volwassenen
Meer informatie of aanmelden: info@thha.nl of tel. 033 4655227

 

Inloopmiddag/avond voor nabestaanden

Mensen die een naaste aan kanker hebben verloren, hebben vaak veel te verwerken. Niet alleen is er het definitieve afscheid, met alle heftige gevoelens die dat met zich mee kan brengen. Maar ook betekent dit verlies dat er ook een einde is gekomen aan een vaak intensieve periode van ziek zijn en verzorging.

Tijdens de bijeenkomst kunnen mensen in een vergelijkbare situatie met elkaar ervaringen uitwisselen en steun en herkenning vinden. Er is tijd, ruimte en respect voor ieders persoonlijke ervaringen en wensen: een luisterend oor, je verhaal vertellen, een verhelderende vraag, een ontspanningsoefening, ruimte voor stilte of wat ook maar behulpzaam kan zijn.
Wanneer zijn de inloopmiddagen/avonden voor nabestaanden?

Middag: Iedere 2e maandagmiddag van de maand, 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei 2019 van 13.30-15.30 uur. Begeleiding door Ellen Lith
Avond: Donderdagavond 31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei 2019 van 19.30-21.30 uur. Begeleiding door Petra van Daatselaar
Locatie: Regentesselaan 39, Amersfoort
Kijk op de agenda voor verdere data en meer informatie.
Aanmelden graag (tel. 033 4655227/info@thha.nl) maar is niet noodzakelijk.

 

Inloopavond voor partners van mensen met kanker

partners van mensen met kankerAls je partner kanker heeft, heeft dat ook een vergaande impact op jou. Bijna alle aandacht gaat naar je zieke partner en het gevolg kan zijn dat er weinig aandacht is voor jou. Maar er komen wel veel extra dingen op je bordje. Wat kan er zoal spelen? Je krijgt veel extra taken, want je vangt “alles” op. Gevoelens zoals angst, machteloosheid, schuldgevoelens. En ook: veranderingen op het gebied van seksualiteit en intimiteit, en verschil in energie door b.v. vermoeidheid. Je partner verandert en is niet meer wie hij/zij was, je hebt geen tijd meer voor jezelf. Je kunt je allebei eenzaam voelen, want jij en je partner gaan misschien wel heel verschillend om met wat jullie is overkomen! Hoe zorg je dat je veerkracht behoudt, hoe zorg je voor jezelf? Om hierover te praten is er in het Toon Hermans Huis een ‘Ontmoetingsgroep voor partners van mensen met kanker’.

Wanneer: 10 januari, 7 februari, 7 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni 2019
Tijd:19.30-21.30 uur

Kosten: gratis
Begeleiding: Petra van Daatselaar
Aanmelden graag (tel. 033 4655227/info@thha.nl) maar is niet noodzakelijk.

 

Ontmoetingsgroep ‘Leven met uitzaaiingen’

Deze ontmoetingsgroep biedt ondersteuning en de mogelijkheid tot uitwisselen van ervaringen, en is bedoeld voor mensen die leven met een uitgezaaide vorm van kanker. Ook naasten zijn van harte welkom.
Als behandelingen vanwege kanker niet kunnen genezen, is er vaak veel onzekerheid. Het besef dringt door dat het leven nog maar kort kan zijn, tegelijkertijd komt het tegenwoordig regelmatig voor dat je nog vele jaren leeft met uitzaaiingen. Het kan lastig zijn gesprekspartners te vinden om te delen wat je bezighoudt, omdat veel mensen het moeilijk vinden hierover openlijk te spreken. Mensen in een vergelijkbare situatie kunnen tijdens de bijeenkomst in alle openheid met elkaar ervaringen uitwisselen en steun en herkenning vinden. Tevens is er gelegenheid in te gaan op allerlei zaken die de aandacht vragen. Bovendien is er ook tijd om vragen te stellen en met elkaar uit te wisselen en te bespreken hoe anderen de dingen die zij tegenkomen aanpakken. Dat kan verhelderend werken, juist omdat er niet één manier is die voor iedereen in deze situatie werkt. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: omgaan met reacties uit je omgeving, vorm geven aan je leven – hoe kort of lang dat nog zal zijn, werken of juist stoppen met werken, afscheid nemen, omgaan met lichamelijke klachten, bronnen van steun of troost, emoties. Ruimte geven aan wat er in je leeft en aandacht besteden aan gevoelens die daarmee verbonden zijn, kan steunend zijn.

Wanneer: donderdag 24 augustus, dinsdag 26 september, donderdag 26 oktober 2017, tijd: 13.30-15.30 uur
Kijk op de agenda voor eventuele verdere data

Kosten: gratis
Begeleiding: Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut en een gastvrouw
Meer informatie of aanmelden: info@thha.nl of tel. 033 4655227

 

Rouwverwerkingsgroep voor nabestaanden

Vanaf 2 oktober 2017 in het Toon Hermans Huis Amersfoort

In het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA) start op maandag 2 oktober aanstaande de ‘Rouwverwerkingsgroep voor nabestaanden’. Deze gespreksgroep voor mensen die een naaste aan kanker hebben verloren komt gedurende zeven keer bijeen van 14.00-16.00 uur. De begeleiding is in handen van Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut en Tineke van Diggelen, gastvrouw in het THHA.

Veel mensen voelen zich vaak erg alleen wanneer zij een dierbare hebben verloren. Heftige emoties, terugkijken en loslaten, dat is vaak niet gemakkelijk. En na enige tijd kan in de eigen omgeving de aandacht voor het rouwproces verminderen. De ‘Rouwverwerkingsgroep voor nabestaanden’ biedt daarom ruimte om gevoelens en ervaringen die te maken hebben met het verlies te uiten en met elkaar te delen. Dit gebeurt in de vorm van gesprekken, oefeningen om te ontspannen, meditaties en visualisatieoefeningen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op onderwerpen als: Wat kan mij helpen om mijn verdriet te verwerken? Wat doe ik thuis en in mijn eigen omgeving met al die heftige emoties als wanhoop, pijn en verdriet? Hoe kijk ik terug op de periode van ziekte en behandeling? Hoe kan ik de periode van ‘zorgen voor’ afsluiten? Wanneer is er weer ruimte voor mijn eigen toekomst? Hoe ga ik mijn leven invullen?
Het delen van ervaringen kan opluchting geven doordat deelnemers veel bij elkaar herkennen. Velen ervaren dit lotgenotencontact als belangrijke hulpbron in een proces dat dikwijls als eenzaam wordt beleefd. Ook kan alleen al luisteren naar hoe anderen met de problemen omgaan, behulpzaam zijn. Na verloop van tijd kan er dan ruimte komen om het leven alleen weer op te bouwen.
De ‘Rouwverwerkingsgroep voor nabestaanden’ is bedoeld voor hen die een naaste aan kanker hebben verloren. Na aanmelding worden belangstellenden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Wanneer: 2, 9 en 23 oktober; 6 en 20 november; 4 en 18 december 2017 van 14.00-16.00 uur
Kosten: eigen bijdrage van € 100,- per persoon
Begeleiding: Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut en Tineke van Diggelen, gastvrouw in het THHA
Meer informatie of aanmelden: info@thha.nl of tel. 033 4655227

 

Bezinningsgroep ‘Wat bezielt je’

Op zoek naar bezieling als je ernstig ziek bent (geweest)

‘Wat bezielt je?’ is de vraag die centraal staat tijdens zeven bijeenkomsten, die vanaf 13 februari 2017 wekelijks plaatsvinden in het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA). Belangstellenden kunnen dan deelnemen aan een bezinningsgroep over bezieling als je ernstig ziek bent (geweest).

De confrontatie met kanker, crisis in je bestaan, maakt fundamentele vragen los. Niets lijkt meer vanzelfsprekend. Kun je je vertrouwde levens- en wereldbeschouwing nog handhaven, nu je zelf als persoon zó in het geding bent? Welke hulpbronnen kun je aanspreken? En geven die nog antwoorden waar je iets mee kunt? Als je leven zo betrekkelijk blijkt te zijn, wat is dan de betekenis?

parcivalIn de bezinningsgroep worden de deelnemers uitgenodigd stil te staan bij levensvragen die de confrontatie met kanker oproept. Maar vooral wordt gekeken naar het openen van een perspectief om op ontdekkingsreis te gaan. Daarbij kan men terechtkomen bij bestaande hulpbronnen uit de eigen tradities. Zo kan de legende van Parcival, de middeleeuwse ridder op zoek naar de graal, een mogelijke hulpbron vormen om met nieuwe ogen naar de eigen thema’s te kijken.
Elke bijeenkomst zal aan de hand van thema’s uit het Parcival-verhaal onderzocht worden welk spoor zichtbaar wordt in ieders eigen levensverhaal. Dit wordt een ontdekkingsreis aan de hand van gesprekken, opdrachten, verbeelding, poëzie, muziek en meditatie.
De bezinningsgroep is bedoeld voor mensen met kanker en hun naasten, zoals partners, familie, vrienden en ook nabestaanden zijn van harte welkom om deel te nemen.

Wanneer: vanaf 13 februari 2017 zeven bijeenkomsten. Maandagmiddag 13, 20 en 27 februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april 2017 van 14.00-16.00 uur
Kosten: eigen bijdrage van € 35,- per persoon voor zeven bijeenkomsten.
Begeleiding: Karen Rutgers, psycho-oncologisch therapeut
Meer informatie of aanmelden: info@thha.nl of tel. 033 4655227