Doneer

Donatieformulier

Ja, ik word donateur en machtig hierbij Toon Hermans Huis Amersfoort om tot wederopzegging van hieronder genoemd rekeningnummer (IBAN) een bedrag af te schrijven ter grootte van: Aanvinken wat van toepassing is

Stap 1 van 2

50%